Начало » Цитати » Цитати помощ

Цитати помощ

"Не може да се помогне на всички!" - казва безсърдечния, и не помага на никой. - Мария фон Ебнер-Ешенбах

... понякога на всички ни е нужна помощ, даже ако самите ние и не искаме да го признаем. - Сара Десен

... при нуждите на хората и в помощта няма срок на годност. Няма такава възраст, когато това свършва. - Ханя Янагихара

... униние - това е грях и само труда помага да се справиш с депресията. - Джоджо Мойс

Alter alterius auxilii eget (Sallustius) - Всеки се нуждае от помощта на друг човек (Салустий). - Латински сентенции - A

Audaces fortuna iuvat timidosque repellit - На смелите съдбата помага, страхливите ги отказва. - Латински сентенции - A

Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus - Трябва да бъдеш смел: на смелите помага самата Венера. - Латински сентенции - A

Auxilia humilia, firma consensus facit (Syrus) - Съгласието прави незначителната помощ по-силна (Сир). - Латински сентенции - A

Da dextram misero! - Подай десница на нещастника! (тоест: подай ръка за помощ). - Латински сентенции - D

Deus ex machina - Бог от машина (развръзка поради намесване на непредвидени обстоятелства - в античната трагедия развръзката понякога настъпвала с намесата на някой бог, който се появявал на сцената с помощта на механично съоръжение). - Латински сентенции - D

Fortes fortuna adiuvat (Terentius) - Съдбата помага на смелите (Теренций). - Латински сентенции - F

Fortuna favet fortibus - Щастието помага на смелите. - Латински сентенции - F

Fortuna tibi favet - Щастието ти помага. - Латински сентенции - F

Generosi animi et magnifici est iuvare et prodesse - Характерно е за благородния и великодушен човек да помага и да е от полза. - Латински сентенции - G

Invidia loquitur id quod obest, non quod subest (Syrus) - На езика на завистника винаги има вреда, а не помощ (Сир). - Латински сентенции - I

Is amicus est, qui in re dubia re adiuvat (Plautus) - Приятел е този, който в беда помага с действие (Плавт). - Латински сентенции - I

Nare sine cortice - Плувам без корк (не се нуждая от чужда помощ). - Латински сентенции - N

Ne noceas, dum vis prodesse, memento! (Ovidius) - Помни, че не си навредил, желаейки да помогнеш (Овидий). - Латински сентенции - N

Nequiquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret (Ennius) - Не е мъдър този, който не може да помогне на себе си (Ений). - Латински сентенции - N

Prodest, quicunque obesse non vult, cum potest (Syrus) - Помага и този, който не иска да навреди, макар и да може(Сир). - Латински сентенции - P

Qui culpae ingnoscit uni, suadet pluribus (Syrus) - Който прощава една вина, помага на много (Сир). - Латински сентенции - Q

Qui monet, quasi adiuvat (Plautus) - Който наставлява, като че ли помага (Плавт). - Латински сентенции - Q

Qui spernit comsilium, spernit auxilium - Който отхвърля съвета, отхвърля и помощта. - Латински сентенции - Q

C - инструмент, остър като бръснач, с негова помощ можете да създадете и елегантна програма и кървава каша. - Браян Керниган

Kакто гимнастиката спомага до известна степен за физическото развитие, така и музиката е способна да въздейства на естетическата природа. - Аристотел

А аз просто искам с помощта на музиката да направя света малко по-добър. - Боб Марли

Аз не отивам да помагам на този, който не иска да си помогне сам. - Луис Суарес

Аз съм за това да се помогне за просперитета на всички страни, защото, когато всички ние сме проспериращи, търговията с всеки става по-ценна за другия. - Уилям Тафт

Аз умирам от помощта на твърде много лекари. - Александър Македонски

Ако виждаш, че е надвиснала беда и ти не можеш да се скриеш или да избягаш, - не се предавай. Понеже, ако ти се предадеш, на теб вече нищо няма да ти помогне. - Мартин Еймис

Ако във вас няма желания и стремежи към нещо, никой не може да ви помогне. Вашият живот напълно зависи от вас. - Сонам Капур

Ако можем да дадем на децата знание, то ние можем да помогнем те да реализират своят истински потенциал. - Нелсън Мандела

Ако на някой в близост му е нужна помощ, захвърляй всичко и помагай, с каквото можеш и не можеш. - Адам Сандлър

Ако пациентът не се придържа към живота, той винаги ще намери извинение да се отдръпне от ръцете за помощ, които са протегнати към него. - Мирзакарим Норбеков

Ако при теб има дори най-малка възможност да помогнеш на другите - помагай. - Зинедин Зидан

Ако свободното общество не може да помогне много на бедните, то не може да защити и малкото богати. - Джон Кенеди

Ако ти е срамно да искаш, признай: "Ти имаш власт над мен". Ако искаш с високомерие: "Аз имам власт над теб". Да искаш помощ с благодарност означава: "Ние можем да си помогнем един на друг". - Аманда Палмър

Ако ти можеш, ти трябва да помагаш. - Орнела Мути

Ако хората не се научат да си помагат един на друг, то човешкият род ще изчезне от лицето на Земята. - Уолтър Скот

Ако човек отиде до точка, в която знанието не помага, то той тръгва по посоката на смисъла. - Мераб Мамардашвили

Благодарен съм на дядо ми: той ми помогна да осъзная важна истина - в мазето на Америка не всичко е така чисто, както се говори. - Мерилин Менсън

Благодарността към тези, които ни правят добро, - това е общоприета добродетел, и проявявайки благодарност в една или друга форма, даже и несъвършено, - това е дълг на човека както пред самият себе си, така и пред тези, които му помагат. - Фредерик Дъглас

Благотворителността е не влагане на пари, а помощ за нуждаещите се. - Григорий Лепс

Благотворителността е полезна само в случай, че тя помага да се оцени независимостта. - Джон Рокфелер

Бог е човек, помагащ на човек. - Робърт Харис

Бог помага на тези, които си помагат сами. - Ник Вуйчич

Боговете рядко помагат на този, който сам нищо не умее. - Мария Семьонова

Боже, помогни ми да бъда такъв човек, за какъвто ме счита моето куче... - Януш Вишневски

В действителност, човек не може да помогне на друг, не може да го подкрепи, защото той даже не може да помогне на себе си. - Георги Гурджиев

В детето ние виждаме историята на неговият баща, в старостта - историята на младостта. Това ни позволява да погледнем в бъдещето, за да узнаем, ще оздравее ли пациента, ще умре, или лечението ще му помогне частично. - Джеймс Тейлър Кент

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе