Начало » Цитати » Цитати похвала

Цитати похвала

Cum eximia laude - С най-висока похвала; с отличие (формула, която се е изписвала на дипломите на студентите от средновековните висши учебни заведения, след завършването им с отлично положени изпити). - Латински сентенции - C

Aliena laudat‚ qui genus iactat suun (Seneca) - С чуждо имущество се хвали този, който се кичи с произхода си (Сенека). - Латински сентенции - A

Artificem commendat opus - Творбата хвали художника . - Латински сентенции - A

Asinus asinum fricat - Магарето се търка в магаре(глупак глупака хвали). - Латински сентенции - A

Dignum laude virum Musa vetat mori (Horatius) - На мъжа, достоен за похвала, Музата няма да позволи да умре (литературата увековечава имената на прославените мъже) (Хораций). - Латински сентенции - D

Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - Възхваляваме миналите години, но живеем със съвременността. - Латински сентенции - L

Laudant, quod non intelligunt - Хвалят това, което не разбират. - Латински сентенции - L

Laudator temporis acti (Horatius) - Хвалител на миналото (консервативен човек) (Хораций). - Латински сентенции - L

Laus alit artes - Похвалата храни изкуството. - Латински сентенции - L

Neminem nec accusaveris, nec laudaveris cito (Syrus) - Никого не обвинявай и не хвали прибързано (Сир). - Латински сентенции - N

Omnes mortales sese laudari optant - Всеки човек иска да го хвалят. - Латински сентенции - O

Propria laus sordet - Собствената похвала предизвиква отвращение. - Латински сентенции - P

Quaelibet vulpes caudam suam laudat - Всяка лисица хвали своята опашка. - Латински сентенции - Q

Qui pueros laudat, solam spem laudat in illis - Който хвали децата, хвали в тях само надеждата. - Латински сентенции - Q

Qui se ipse laudat, cito derisorem invenit (Syrus) - Който се хвали сам, бързо става обект на насмешка (Сир). - Латински сентенции - Q

Secreto amicos admone, lauda palam (Syrus) - Увещавай приятелите си насаме, а ги хвали публично (Сир). - Латински сентенции - S

Senex laudator temporis acti (Horatius) - Старецът е хвалител на миналото време (Хораций). - Латински сентенции - S

Si finis bonus, laudabile totum - Ако краят е добър, всичко е похвално. - Латински сентенции - S

Tacent, satis laudant! (Terentius) - Който мълчи, достатъчно хвали! (Теренций) - Латински сентенции - T

Аз съм спала само с тези, за които съм била омъжена. Много ли жени могат да се похвалят с това? - Елизабет Тейлър

Ако всички те хвалят, значи, това е твоето погребение. - Жюлиен де Фалкенаре

Ако искаш да ти е мирна главата не хвали доброто и не кори лошото. - Петър Дънов

Ако крадете от съвременниците, ще ви нарочат за плагиат, но ако е от древните - ще ви похвалят за ерудицията. - Чарлз Колтън

Ако ме хвалят, предпочитам да ми го кажат лично, понеже подобни неща могат да попречат на другарите в отбора. - Икер Касиляс

Ако те хвали врагът, то значи си направил глупост. - Август Бебел

Ако хората няма с какво да се похвалят, те се хвалят със своите нещастия. - Артуро Граф

Ако хората те хвалят, значи, ти не ходиш по своя собствен път. - Дейвид Мичъл

Баклавата подслажда устата, похвалата - ушите. - Ашот Наданян

Бъдете толкова щастливи, колкото е възможно. и когато не можеш да бъдеш щастлив, тогава не се хвали поне с твоето нещастие. - Джон Ръскин

Бъдещето е като рай: всички го възхваляват, но никой в момента не се стреми към него. - Джеймс Болдуин

Власт, лишена от легитимност, провокира изпитание на силата; легитимност, лишена от власт, провокира празно самохвалство. - Хенри Кисинджър

Всички ние сме слаби или грешни, а следователно, в същността си, не можем да се хвалим пред другите. - Селма Лагерльоф

Всички хвалят остроумните за удоволствието, което то доставя, но рядко уважават за това им качество, тези които са надарени с него. - Сидни Смит

Всички хора мислят. Но само интелектуалците се хвалят с това. - Филип Бувар

Всяко парче критика скривайте между две големи парчета похвали. - Мери Аш

Всяко порицание над самият себе си е замаскирана похвала. - Джейн Остин

Вярвайте, когато другите се съмняват.
Планирайте, когато другите играят.
Учете се, когато другите спят.
Решавайте, когато другите се бавят.
Подготвяйте се, когато другите мечтаят.
Започвайте, когато другите протакват.
Работете, когато другите желаят.
Запазвайте, когато другите губят.
Слушайте, когато другите говорят.
Усмихвайте се, когато другите се сърдят.
Хвалете, когато другите критикуват.
Упорствайте, когато другите се предават. - Уилям Артър Уорд

Глупавият се нуждае от престорена похвала. Умният се нуждае от честна критика. - Лууле Виилма

Гневът, очевидно, винаги предшества чувството на разочарование, утешението идва във вследствие на чувството на отхвърленост, ожесточената агресия е немислима без предшестващо чувство на фрустрация. Който неудържимо се хвали, у него не всичко е наред с увереността в себе си. - Макс Люшер

Да говориш лъжи и самохвалства, за да привлечеш внимание се явяват грешки, които аз съм направила, понеже аз не искам, моите деца да ги правят. - Джейн Фонда

Да ласкаят умеят мнозина, да хвалят - малцина. - Уендъл Филипс

Да се хвалиш, разбира се, е грешно, но ако ти не се похвалиш, кой тогава? - Хари Харисън

Да хвалиш себе си се счита за осъдително нескромно. Да хвалиш своята партия, своята философия, своят светоглед се почита едва ли не като висш дълг. - Лев Шестов

Две неща, които хората ценят повече, от колкото сексът и парите, - това е признанието и похвалата. - Мери Аш

Добре възпитаният човек може да желае, и дори да жадува за похвала и уважение от другите, но похвала, изразена в лицето му, оскърбява неговата скромност. - Бернард Мандевил

Достойно е да се похвали действието, а не човека. - Мишел дьо Монтен

За артиста е нужно задължително да бъде похвален, нужни са му тези очи, нужни са му тези аплодисменти. - Владимир Етуш

За да подчините на себе си обществото, е достатъчно да умеете се еднаква ловкост да използвате похвалата и насмешката. - Шодерло дьо Лакло

За съчинение на сатира не е нужно да се презират тези, против които се пишат; но когато се употребяват глупави и увеличени похвали, то изглежда, трудно се минава без презрение за тези, на които се преписват. - Бернар дьо Фонтенел

Завистникът не умира един път, а толкова, колкото похвали е чувал за съперника си. - Балтазар Грасиан

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе