Начало » Цитати » Цитати никой

Цитати никой

"Не може да се помогне на всички!" - казва безсърдечния, и не помага на никой. - Мария фон Ебнер-Ешенбах

"Това е невъзможно, защото преди това никой не го е направил" - ето такава логика аз не разбирам! - Дженифър Лопес

... ако в при никой случай не се предадеш, в края непременно ще изгрее надеждата. - Матю Куик

... досега тъмнината никога не е навредила на никого. - Ръдиард Киплинг

... живота е така устроен, че никой не може да избяга от справедливостта. - Рос Макдоналд

... най-непреодолимите препятствия са тези, които никой освен нас не вижда. - Джордж Елиът

... не е задължително да се страхувате. Това не помага на никого. - Мария Пар

... никой не владее така себе си, както обезумяла жена, която знае, какво иска. - Анри Троая

... никой не може да попречи на човек да се надява на най-доброто. - Нагиб Махфуз

... човек стои в центъра, а не Бог. Никой не е видял Бог. В човека трябва да видим Бог. - Людмила Улицка

...никой всъщност не е такъв, какъвто казва. - Джудит Макнот

Чехов е бил прав. Ако на стената виси оръжие, то задължително трябва да стреля. Истината е, че в реалният живот никой не знае, къде виси то. - Джефри Юдженидис

Индира Ганди, премиер-министър на Индия е буита. Тя беше майка не само за мен, но и за всички вас, мои съотечественици. Никой не скърби така за душата и, като акт на насилие в коя да е част от странта... - Раджив Ганди

A nullo diligitur, qui neminem diligit. - Никой не обича този, който сам не обича никого. - Латински сентенции - A

Alius alio plura invenire protest, nemo omnia (Бор ) - Един може да открие повече от друг, но никой не може да открие всичко(Бор). - Латински сентенции - A

Beatus esse sine virtute nemo potest - Без добродетелност никой не може да бъде щастлив. - Латински сентенции - B

Fortuna multis nimis dat, satis nulli - Съдбата дава на мнозина много. достатъчно - на никого. - Латински сентенции - F

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого. - Латински сентенции - I

Impossibilium nulla obligatio - Никой не е задължен да прави невъзможното. - Латински сентенции - I

In nullum avarus bonus est, in se pessimus (Syrus) - Скъперникът не е добър за никого, а най-лош е за себе си (Сир). - Латински сентенции - I

In vili veste nemo tractat honeste - В сиромашко облекло никой не изглежда благородно. - Латински сентенции - I

Mortem effugere nemo potest (Cicero) - Никой не може да избяга от смъртта (Цицерон). - Латински сентенции - M

Multi multa sciunt, nemo - omnia - Мнозина знаят много, но никой не знае всичко. - Латински сентенции - M

Nec mortem effugere quisquam, nec amorem potest (Syrus) - Никой не може да избегне нито смъртта, нито любовта (Сир). - Латински сентенции - N

Nec quisquvam melior medicus quam fidus amicus - Никой не може да бъде по-добър лекар от верния приятел. - Латински сентенции - N

Neminem metuit innocens - Невинният не се страхува от никого. - Латински сентенции - N

Neminem nec accusaveris, nec laudaveris cito (Syrus) - Никого не обвинявай и не хвали прибързано (Сир). - Латински сентенции - N

Neminem pecunia divilem fecit - Парите на никого не дават щастие. - Латински сентенции - N

Nemini fidit, qiu in malitia vivit - На никого не се доверява този, който живее нечестно. - Латински сентенции - N

Nemo amat, quos timet (Seneca) - Никой не харесва този, от когото се страхува (Сенека). - Латински сентенции - N

Nemo debet bis puniri pro uno delicto - Никой не трябва да бъде наказван два пъти за едно и също престъпление. - Латински сентенции - N

Nemo iudex (testis) idoneus in propris (sua) causa - Никой не е отговорен съдия (свидетел) по собственото си дело. - Латински сентенции - N

Nemo mortalium omnibus horis sapit (Plinius) - Никой от хората не е постоянно мъдър (и най-умните хора също грешат) (Плиний). - Латински сентенции - N

Nemo nascitar sapiens, sed fit - Никой не се ражда мъдър, само става такъв. - Латински сентенции - N

Nemo potest personam diu ferre - Никой не може да носи дълго маска. - Латински сентенции - N

Nemo sine vitiis est (Seneca) - Никой не е без пороци (Сенека). - Латински сентенции - N

Nemo solus satis sapit (Plautus) - Никой самостоятелно не е достатъчно мъдър (Плавт). - Латински сентенции - N

Nemo timendo ad summum pervenit locum (Syrus) - Никой, плашейки се, не е достигнал високо положение (Syrus). - Латински сентенции - N

Peccari licet nemini! (Cicero) - На никого не е позволено да греши! (Цицерон). - Латински сентенции - P

Qui omnibus diffidit, is numquam amicos comparabit - Който не се доверява на никого, никога няма да има приятели. - Латински сентенции - Q

Res nullis - Вещ, която не принадлежи на никого. - Латински сентенции - R

Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui (Syrus) - Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори (Syrus). - Латински сентенции - U

Ultra posse nemo obligatur - Никой не е задължен да направи повече, отколкото може. - Латински сентенции - U

Vitiis sine nemo nascitur (Horatius) - Никой не се ражда без пороци (Хораций). - Латински сентенции - V

А на кого е нужна истината? Да на никой, понеже който винаги се стреми да говори истината и само истината го наричат циник,. Безцеремонност. Нетактичност. - Наталия Андреева

А при мен има правило, ако се случи с някой да се скарам, аз трябва да се извиня. Почти винаги съм виновен аз, а дори да не съм, то каква, по дяволите, е разликата? По-добре е да се извиниш на някой, отколкото на никой, а? - Кингсли Еймис

Ад - това е място, което мирише лошо и никой никого не обича. - Майка Тереза

Аз бих писала книги, даже ако никой не ги чете, освен моя мъж. - Агата Кристи

Аз живея в мълчание. Никой не е в правото си да мен накара да разказвам за себе си, това което не считам за нужно. - Кевин Спейси

Аз заставам на страната на всеки човек, който постъпва в съгласие с истината, и не се събира с никого за неправилни постъпки. - Фредерик Дъглас

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе