Начало » Цитати » Цитати никога

Цитати никога

"Играта на любов никога не се отменя, заради тъмнината."
Закони на Мърфи за любовта - Играта на любов никога

.. живот - това е огромна снежна топка, която се търкаля от планината и никога не се търкаля нагоре по хълма, за да се върне към първоначалното си състояние, сякаш нищо не се е случило. - Робърт Пен Уорън

... безпристрастността ние пазим за абстрактни добродетели и пороци, които приживе никога не наблюдаваме. - Джордж Елиът

... в човека няма пълна цялост, и почти никога не е нито напълно искрен, нито напълно лъжлив. - Бенжамен Констан

... въображението кара човек да се вълнува за това, какво в реалният човек може да не се случи никога. - Джоди Пико

... досега тъмнината никога не е навредила на никого. - Ръдиард Киплинг

... една идея, която е понятието за максимум, никога не може да бъде адекватно дадена в конкретна реалност. - Имануел Кант

... изборът никога не се прави между добро и зло, бяло и черно, избира се винаги един от оттенъците на сивото. - Джеймс Холис

... имам неприязън към затворени врати. Никога не знаеш, какво става от другата им страна. - Лоис Макмастър Бюджолд

... импулсивността никога не води до нищо хубав. - Джоди Пико

... както любовта, така и молитвата никога не може да бъде прекомерна... - Виктор Юго

... книгите са приятели, които никога няма да те предадат. - Бернар Вербер

... книгите, ако са само книги, понякога са съизмерими, но никога съизмерими с действителността. - Сигизмунд Кржижановски

... мълчанието никога не се обръща против мен. - Елчин Сафарли

... на човек е необходимо с всички сили да се движи към своята мечта и никога да не се предава. - Джаки Чан

... никога не можеш да знаеш точно, дали можеш да се довериш на човек или не... - Виле Вало

... никога не стойте в пасивно очакване на каквото и да било. - Рафаел Джордано

... никога човек не е нито съвършен светия, нито съвършен грешник. - Херман Хесе

... от материална гледна точка честноста никога не е била добра политика. - Джон Голсуърти

... странни, невероятни създания са хората - почти никога не правят това, което очакват от тях. - Гилбърт Честъртън

... човек никога не постига абсолютна истина. - Джек Лондон

...предателството не може да се прости никога. - Марио Пузо

80% от американците нямат паспорт, понеже никога не са напускали САЩ. - Майкъл Мур

90% от нашите притеснения касаят това, което никога няма да се случи. - Маргарет Тачър

Стив беше гений и мечтател. Аз никога не съм искал да го заменя. Той е незаменим. Аз съм това, което съм. Съсредоточен съм над това, да бъда отличен CEO (главен изпълнителен директор) на Apple. - Тим Кук

Cornix cornici nunquam confodit oculum - Гарван гарвану никога око не вади. - Латински сентенции - C

Cum mula peperit (Suetonius) - Когато муле роди (тоест: никога) (Светоний). - Латински сентенции - C

Ad Calendas (Kalendas) Graecas. - До гръцките календи (тоест: никога). - Римляните наричали календи първия ден от всеки месец. Гърците нямали такова понятие. - Латински сентенции - A

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur - Законите понякога спят, но никога не умират. - Латински сентенции - D

Felicitas humana numquam in eodem statu permanent - Човешкото щастие не е никога постоянно. - Латински сентенции - F

Fides, ut anima, unde abiit, eo nunquam redit (Syrus) - Честността е като полъх на вятър, никога вече не се връща там, откъдето е излязла (Сир). - Латински сентенции - F

Horae cedunt et dies, et menses, et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur - Часовете минават и дните, и месеците, и годините, и изтеклото време никога не се връща.. - Латински сентенции - H

Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi (Syrus) - На друг прощавай често, на себе си никога (Сир). - Латински сентенции - I

Mentiri noli: numquam mendacia prosunt - Не лъжи: лъжата никога не води до добро. - Латински сентенции - M

Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbas (Horatius) - Никога дивите орли не раждат мирни гълъби (Хораций). - Латински сентенции - N

Nulla, quae multos amicos recipit, angusta est domus (Syrus) - Никога не е тясна къщата, която приема много приятели (Сир). - Латински сентенции - N

Nunc aut nunquam - Сега или никога. - Латински сентенции - N

Nunquam periclum sine periclo vincitur (Syrus) - Никога опасността не се преодолява без опасност (Сир). - Латински сентенции - N

Nunquam secura est prava conscientia (Syrus) - Нечистата съвест никога не е безопасна (Сир). - Латински сентенции - N

Nunquam, ubi diu fuit ignis, deficit vapor (Syrus) - Никога не е без дим там, където дълго е имало огън (Сир). - Латински сентенции - N

Potius sero, quam numquam (Livius) - По-добре късно, отколкото никога (Ливий). - Латински сентенции - P

Praeteritum tempus numquam revertitur (Cicero) - Миналото време никога не се връща (Цицерон). - Латински сентенции - P

Pudor dimissus nunquam redit in gratiam (Syrus) - Изгубването на срам никога не води до добро (Сир). - Латински сентенции - P

Qui omnibus diffidit, is numquam amicos comparabit - Който не се доверява на никого, никога няма да има приятели. - Латински сентенции - Q

Qui semel scurra, nunquam pater familiae - Който веднъж е бил развейпрах, никога няма да бъде порядъчен баща на семейство. - Латински сентенции - Q

Sapientis animus numquam tumet - Умният никога не се възгордява. - Латински сентенции - S

Satius est sero te quam numquam discere - По-добре е да се учиш късно, отколкото никога. - Латински сентенции - S

Sera nunquam est ad bonos mores via - Пътят към честния живот никога не е късен. - Латински сентенции - S

Terra numquam sine usura reddit, quod accepit - Земята никога не връща без процент това, което е получила. - Латински сентенции - T

Veritas nimis saepe laborat, exstinguitur numquam - Истината често бива безпомощна, но никога не загива. - Латински сентенции - V

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе