Начало » Цитати » Цитати непоколебимост

Цитати непоколебимост

Аз съм човек на фиксирани и непоколебими принципи, първият от които е да бъдем гъвкави по всяко време. - Стив Бери

Без непоколебимост няма величие. - Хърбърт Уелс

Божественото може да се открие само от съсредоточен непоколебим ум, застроен за външния свят. - Ани Безант

В крайна сметка остроумието е непоколебимият симптом на интелигентността. - Кристофър Хитчънс

Всяка жена таи в себе си непоколебимата, гранитна увереност, че мъжът, на когото е отдала своята любов, лично е виновен за практически всички неприятности, които и е поднесъл живота. - Пелам Удхаус

Възникват и се рушат империи, раждат се и умират философии. И само Ватикана остава несъкрушим и непоколебим. - Джим Чайковски

Даже ако ти останеш непоколебим като камък, все пак ще намерят някакви твои слаби места. - Лаури Юльонен

Има само една философия, въпреки че е разделена на хиляди училища, а името й е непоколебимост. Да носиш съдбата си означава да победиш. - Едуард Булвер-Литън

Индивидите считат мерзките постъпки по отношение на другите за оправдани, когато са непоколебимо уверени в своята праведност, в собствените си убедения и заслуги. - Марк Менсън

Казва се, че вярата е непоколебим пламък, който не може да бъде погасен. Но точно това е случаят със скептицизма. Да го изгасите е не по-малко трудно. - Корнел Улрич

Марсилезата имаше онази прекомерна, непреодолима горчивина и индивидуалност на Средиземноморието, съчетана с непоколебимия и възвишен патриотизъм на французите. - Пио Бароха

На петнадесет години Барет се превърна в непоколебим атеист, какъвто може да се получи само от бивш католик. - Майкъл Кънингам

Нашите съкровища - здрав, простота на живота, свобода, крепост на тялото и духа, любов към добродетелите, съгласие със съседите, привързаност към приятелите, смирение в благополучието, непоколебимост в нещастието, увереност да се говори смело истината, омраза към ласкателството. - Франсоа Фенелон

Непоколебимата вярност на членовете на тайно общество внушава не толкова тайната, колкото пропаста между тях и всички останали. - Хана Аренд

Ние знаем, че хората могат да поддържат непоколебима вяра във всяко предложение, колкото и да е абсурдно, когато са подкрепени от общност от вярващи с единомислие. - Даниел Канеман

Опитвам се да противодействам на неподвижността на архитектурите, тяхната непоколебимост с елементи, които придават несъизмеримо нематериално качество. - Тойо Ито

Сарказмът му беше насочен предимно срещу онези, които се отнасяха с непоколебима сериозност. - Александър Жарден

Смелостта и решенията ми са непоколебими, но надеждата и бодростта на времената ме променят. - Мери Шели

Смятам, че антиеврейските предразсъдъци са непоколебим признак на болен и разстроен човек... Това е ужасно, конспиративно, псевдоинтелектуално, злобно, в крайна сметка смъртоносно парче от фанатизъм. - Кристофър Хитчънс

Съмнението ми служи за така надеждна опора, както и непоколебимата вяра. - Уолт Уитман

Ти мислиш, че всичко е непоколебимо и неизменно, и всъщност всеки път може да бъде представено в нова светлина. - Сара ДесенДобави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе