Начало » Цитати » Цитати наука

Цитати наука

"Лекарството е вещество, което, инжектирано в плъх,се превръща в научна статия;а ако превишите дозата - в научна степен."
Закони на Мърфи за медицината - Лекарството е вещество

... всеки водещ изследовател внася името си в историята на науката не само собствените си открития, но и с тези открития, с които се насърчават други нови. - Макс Планк

... съвременната наука е твърде... специализирана за това, че да се занимава с подобен род проблеми. - Карел Чапек

...и науката, и литературата, и поезията, и журналистиката...би трябвало да заемат характера на политическа пропаганда, т.е. да се съобразят с живота, със стремленията и потребностите на народа и да не бъде вече науката за наука, изкуството за изкуство, а журналистиката за преживяне старото, изгнилото... - Христо Ботев

...Най-важното - да носим вкус и любов към науката, в противен случай ние просто сме магарета, натоварени с книжовна мъдрост. - Мишел дьо Монтен

...Разкриването на престъпления - това не е толкова наука, колкото изкуство. - Рекс Стаут

Artes liberales - Свободни изкуства (средновековно название на седемте светски науки: граматика, риторика, диалектика, аритметика, геометрия, астрономия и музика) - Латински сентенции - A

Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae - Плодовете на науката са сладки, корените - горчиви. - Латински сентенции - D

Est innatus in nobis cognitionis amor et scientiae - За нас е характерно вродено влечение към познанието и науката. - Латински сентенции - E

Et gaudium et solatium in litteris (Plinius) - И радост, и утешение в науката (Плиний). - Латински сентенции - E

Gaudium in litteris est - Утешението е в науките. - Латински сентенции - G

Hominis mens discendo alitur cogitandoque - Човешкият ум се храни с наука и мислене. - Латински сентенции - H

Honoris causa - От почит (присвояване на научна степен на видни дейци на науката без защита на дисертация, от уважение към техните заслуги). - Латински сентенции - H

Instantia est mater doctrinae - Упорството е майка на науката. - Латински сентенции - I

Litterae thesaurus sunt (Petronius) - Науката е съкровище. - Латински сентенции - L

Litterarum radices amarae, fructus dulces (iucundiores) sunt - Корените на науката са горчиви, а плодовете сладки. - Латински сентенции - L

Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago - Без наука животът прилича на смърт. - Латински сентенции - N

Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit - Не е мъдър този, който няма полза от своята наука. - Латински сентенции - N

Otium sine litteris mors est (Seneca) - Почивка без наука е смърт (Сенека). - Латински сентенции - O

Vita sine litteris mors est - Животът без наука е смърт. - Латински сентенции - V

Аз не мога да живея без наука. А аз не се боя от смърта! - Лев Ландау

Аз обичам науката, но не я боготворя. - Мишел дьо Монтен

Ако нещо не може да бъде измерено, това не е наука. - Робърт Хайнлайн

Ако религията е познала Бога е познала нулата. Ако науката е познала природата е познала нулата. Ако изкуството е познало хармонията, ритъма, красотата е познало нулата. Ако някой е познал Абсолюта, е познал нулата. - Казимир Малевич

Ако целта на науката е истината, науката е длъжна да търси непротиворечивост. - Имре Лакатош

Без наука живота е подобен на смърта. - Молиер

Без науки хората живеят и са живели. - Денис Фонвизин

Без откритост няма научен дебат, а без спорове няма истинска наука. - Артър Кларк

В добрият брак хората винаги се учат един друг. Вие се учите един друг в науката на живота. Ежедневно в контакт, лежейки на една възглавница, вие си влияете един на друг неволно. - Рей Бредбъри

В естествените науки принципите трябва да се потвърдят от наблюдения. - Карл Линей

В много отношения науката е поезията на века, в който живеем. - Йонги Мингюр Ринпоче

В моите научни работи, както и въобще в живота, никога не се придържам към някаква генерална линия, не следвам ръководни програми, разчетени за дълъг срок. Макар че аз лошо умея да работя в колектив, в това число, за съжаление, и с ученици, въпреки това моята работа никога не е била съвършено самостоятелно, понеже моя интерес към някои въпроси винаги зависи от интереса, проявеното към този въпрос от другите. Аз рядко казвам първата дума, но често втората, така както мотивиращ фактор за него обичайно се оказва желанието да оспоря или поправя... - Ервин Шрьодингер

В науката има недостатъчно смисъл, а в религията факти. - Карл Густав Юнг

В науката ние търсим не толкова причините за това, което е било, колкото за това, което може да бъде. - Томас Хобс

В науката няма забранени области, няма деликатни въпроси, които не могат да се засегнат, няма неприкосновени истини. - Карл Сейгън

В науката, както и в живота, хипотезите винаги са опасни. - Албер Камю

Вечната трагедия на науката: уродливите факти убиват красивите хипотези. - Томас Хъксли

Всеки голям успех на науката има като източник великата дързост на въображението. - Джон Дюи

Всеки работник, било той писател, художник, композитор, учен, деятел на науката и културата, не може да създава, отдалечен от обществени дейности, от живота. Без впечатления, възторзи, вдъхновения, без жизнен опит - няма творчество. - Дмитрий Шостакович

Всички народи имат право на наука. - Жан-Франсоа Лиотар

Всички науки са до толкова свързани, че е много по-лесно да изучите всички заедно, отколкото да ги отделяте едни от други. - Рене Декарт

Всички науки са породени от здрав смисъл, любознателност, наблюдателност, размишления. - Робърт Опенхаймер

Всички науки се делят на физика и колекциониращи марки. - Ърнест Ръдърфорд

Всичко което засяга само езика, - философия, хуманитарни науки, литература - в известен смисъл отново е поставено под въпрос. - Ролан Барт

Всичко, което не може да се изрази в цифри не е наука; това е мнение. - Робърт Хайнлайн

Всичко, което се явява далеч от точността е ненаучно. Лекаря трябва да бъде образцов; всичките му действия трябва да бъдат методични. Науката престава да бъде наука, когато законите започнат да се използва безразборно. - Джеймс Тейлър Кент

Всяка литература, която отказва да ходи в братска редица заедно с науката и философията, е литература човекоубийствена и самоубийствена. - Шарл Бодлер

Всяка наука е показваща пътя и създаваща порядък. - Клеанф

Всяка наука е предвиждане. - Хърбърт Спенсър

Всяка точна наука се основава на вероятности. - Бертранд Ръсел

Стр.:

Свързани с Цитати наука области: Мъдрост | Образование | Университет | Мисли | Учител

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе