Начало » Цитати » Цитати математика

Цитати математика

... един човек е неразрешена загадка, а тълпата е математическа достоверност. - Артър Конан Дойл

... интензифицираните изследвания на математиката, с нейната праволинейна и абстрактна логика, създават склонност към параноидна психика. - Иван Ефремов

Artes liberales - Свободни изкуства (средновековно название на седемте светски науки: граматика, риторика, диалектика, аритметика, геометрия, астрономия и музика) - Латински сентенции - A

Аз трябва да изучавам политика и война, за да могат синовете ми да изучават математика и философия. Моите синове трябва да изучават, математика и философия, география, естествена история, корабостроене, навигация, търговия и селско стопанство, за да могат да дадат на техните деца правото да изучават живопис, поезия, музика, архитектура, скулптура, гоблени и порцелан. - Джон Адамс

Ако ние действително знаем нещо, то го знаем благодарение на изучаването на математиката. - Пиер Гасенди

В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула (нищо). - Платон

В математиката и астрономията изследователските съобщения са престанали да бъдат понятни за широката аудитория още в античноста. - Томас Кун

В математиката няма символи за неясните мисли. - Анри Поанкаре

Винаги съм била атеистка. Както каза един мой познат, трябва или да мислиш или да вярваш. Предпочитам да мисля. Бог до сега не може да се докаже по математически път. И точка. - Галина Гончарова

Във всяка наука има толкова истина, колкото има в нея математика. - Имануел Кант

Децата са това, което ни дава най-добрата възможност да изучаваме развитието на логическото, математическото, физическото знание, както и други такива. - Жан Пиаже

Днес не само нашите управници не знаят математика, но и нашите философи - и още повече, нашите математици не знаят математика. - Робърт Опенхаймер

Доказателството, че математиката е противоречива и че цялата й невероятна красота е само илюзия, според мен, ще бъде най-горчивото нещо, което човек може да научи в живота. - Тед Чан

Духовните закони на живота са много строги - това като във физиката. Или както в математиката. - Пьотър Мамонов

Една от главните отговорности на математика в неговата работа в качеството на съветник на учените - да ги предупреждава, че не да очакват твърде много от математиците. - Норберт Винер

Една студентка от Вашингтон му пише, като споменава между другото, че по математика е под средното равнище и трябва да работи по-усилено в сравнение с колегите си. Отговаряйки и, Айнщайн споделя следното:
"Не се вълнувайте от затрудненията си по математика. Мога да Ви уверя, че моите са далеч по-големи." - Алберт Айнщайн - страница 3

Има математици пренебрегнали предизвикателствата и предпочели да избягат от природата по пътя на изобретяването на всевъзможни теории, които не обясняват никак това, което виждаме и усещаме. - Беноа Манделброт

Компромис - единственият случай, когато двете половини са по-малко, от колкото цялото. Математически невъзможно, затова пък демократично. - Оливър Хасенкамп

Логиката и математиката не са нищо друго освен специализирани лингвистични структури. - Жан Пиаже

Макар аз да съм абсолютно невеж в точните науки, на мен понякога ми казват, че аз съм по-близо до математиката, отколкото моите колеги художници. - Мориц Корнелис Ешер

Математика - най-надеждната форма на пророчество. - Вилхелм Швебел

Математика - най-съвършеният способ да се водиш сам себе си за носа. - Алберт Айнщайн - страница 2

Математика - това е езикът, на който е написана книгата на природата. - Галилео Галилей

Математика - това е ключът и вратата към всички науки. - Галилео Галилей

Математика е това, което руснаците препродават на китайците в американските университети. - Сергей Капица

Математиката е метод на логиката. - Лудвиг Витгенщайн

Математиката е религия на умните хора, понеже при нея има толкова малко последователи. - Карлос Сафон

Математиците мислят, че Бог е в уравненията, невролозите са уверени, че Бог е в мозъка, а програмистите са уверени, че Бог е един от тях. - Морган Фрийман

Математическите формули не могат да "принадлежат" на някого! Математиката принадлежи на Бог. - Доналд Кнут

Международният ден на математиката се празнува на шести март... от никой. - Джими Кар

На математиката е нужно все повече и повече мъжество, за да приемем резултатите от нейната употреба. - Майкъл Крайтън

Нашето мислене все повече и все по-принудително изтича от областта на думите и е станало математически абстрактно. - Фридрих Дюренмат

Нашите математически затруднения не безпокоят Бог. Той е по емперическите. - Алберт Айнщайн - страница 2

Никаква достоверност няма в наука там, където не може да се приложи в нито една математическа наука, и там, където няма връзка с математиката. - Леонардо да Винчи

Никога не мислеше, че мечтите могат да се сбъднат с такава математическа точност. - Анатолий Алексин

Огромните успехи, достигнати от разума посредством математиката, естествено възбуждат. - Имануел Кант

От една страна, математиката е съвършено абстрактна наука: квадратен корен минус единица и всякакви такива; но живота съвсем не се подчинява на строги математически правила. Така че това е само един начин да погледнете света, който обединява всички сили: психически, социални и физически... - Чайна Миевил

Подобно на това, че всички изкуства гравитират около музиката, всички науки се стремят към математиката. - Джордж Сантаяна

Професията на наказателното адвокат помагаше на жаждата за победа и естетиката на процеса на познанието, хладното и емоционално откъснат от познаваемия обект. Също игра на ума, като и в математика, само че вместо цифри - човешки съдби. - Елена Котова

Разказват, че някакъв математик, изслушвайки музикална симфония, попитал: "Какво доказва тя?" Разбира се, че нищо не доказва, освен това, че при математика не е имало вкус към музиката. - Лев Шестов

С математическа прецизност, която не познава нито отклонения, нито изключения, изкуството на нацията винаги е показател за нейното морално ниво. - Джон Ръскин

Случайност - това е математически еквивалент на свободната воля. - Робърт Шекли

Съществуват малко области, в които научната теория, особено ако тя има преимуществено математическа форма, може да бъде непосредствено съотнесена с природата. - Томас Кун

Съществуват милиони акорди. Съществуват милиони числа. Но всички забравят за нулата. Но без числото нула няма повече аритметика. Без празният музикален акорд няма нищо освен шум. - Тери Пратчет

Теория - това е математическа истина, която не е намерила своята пълна реализация. - Гастон Башлар

Това са глупости, че сексуалното просвещение поощрява към секс. Аз четири години учих алгебра и нито веднъж с никого не съм се занимавала с математика. - Илейн Буслър

Това, което ние знаем – ограничено, а това, което ние не знаем – безконечно.
Пиер-Симон Лаплас (1749-1827) астроном, математик и физик - Това което ние знаем

Той стана поет - за математика не му достигаше фантазия. - Давид Хилберт

Честта като математиката, има своя логически, обясними закони. - Джек Лондон

Чиста математика е предмет, който ние не знам, за който ние говорим, и не знаем, истина ли е това, което говорим. - Бертранд Ръсел

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе