Начало » Цитати » Цитати малко

Цитати малко

"Трудните задачи изпълняваме незабавно, невъзможните малко по-късно."
Девиз на ВВС на САЩ - Трудните задачи изпълняваме

.. в самота, най-малките проблеми заплашват да нараснат до степен на истинска катастрофа. - Алфред дьо Вини

... всяко малко вероятно събитие рано или късно се случва. - Робърт Хайнлайн

... за жената да бъде привлекателна е истински ключ, способен да отвори не по-малко врати, от лампата на Аладин или фонда на Онасис. - Оливия Голдсмит

... който очаква от живота малко, той получава малко. - Алберто Моравия

... колкото повече обичаш човек, толкова по-малко говориш за него. - Джеймс Фенимор Купър

... малко неща на света терзаят душата, както осъзнаването, че ние сме предали идеалите от нашата младост. - Жозе Сарамагу

... мечтите понякога се сбъдват и именно тогава, когато най-малко очакваш. - Отфрид Пройслер

... много надареният човек обичайно обръща по-малко внимание на чуждата глупост, от глупакът. - Марсел Пруст

... по-добре да продадеш голям обем от продукта с малка отстъпка, отколкото малък обем с голяма. - Хенри Форд

... с увереност аз твърдя само едно: на света има малко от това, което може да се твърди с увереност. - Джон Бойнтън Пристли

... той принадлежи към числото хора, които са щастливи само тогава, когато се намират в малцинство. - Артър Кларк

... толкова малко се нуждая от събеседници за това, да говоря, както ти - а това, да мислиш. - Марсел Жуандо

... трябва да умееш да се радваш даже от малко, което имаш. - Джоджо Мойс

... философията не по-малко от религията се нуждае от смърта и ние философстваме, знаейки, че ще умрем... - Жозе Сарамагу

...неговите съвременници знаеха за житието на Исус по-малко, отколкото за живота на Човека Паяк. - Мишел Уелбек

Кристиано капризничи, понеже е роден да побеждава, а Реал е спечелил малко титли за последните години. Така, че не става дума за заплата - парите не го вълнуват. Всичко е в амбициите. А защото само Кристиано води Реал към победите, но често тези усилия не стигат. Той иска да встъпи в отбор, способен на големи достижения. - Луиш Фиго

Уди Алън не прави много дубли, но провежда дълги и досадни репетиции. Ето, например, трябва да се целувам със Скарлет. Това, разбира се, е трудно работа, но някой трябва да я свърши (смее се)! Дублите са малко, но затова, когато се върна у дома при жена си, аз мога съвършено искрено да кажа: "Скъпа, беше само един път - ето това беше всичко... " - Хю Джакман

Concordia parvae res crescunt, discordia vel maximae dilabuntur (Sallustius) - Малките държави растат благодарение на съгласието, а най-големите се рушат от несъгласието (Салустий). - Латински сентенции - C

Contra verbosos noli contendere verbis: sermo datur cunctis, animi sapientia paucis - Не спори с бъбривците: реч е дадена на всички, разум - на малко. - Латински сентенции - C

Cum sapiente loquens perpaucis utere verbis! - Когато говориш с умни хора, употребявай колкото се може по-малко думи!. - Латински сентенции - C

Curae leves loquuntur, ingentes stupent (Сенека) - Само малките скърби говорят, големите са безмълвни (Сенека). - Латински сентенции - C

Altissima quaeque flumina minimo solo labuntur - Най-дълбоките реки текат с най-малък шум. - Латински сентенции - A

Audi multa, loquere pauca - Слушай много, говори малко. - Латински сентенции - A

Dant saepe parvam magna nubila pluviam - Често от големия облак пада малък дъжд. - Латински сентенции - D

De duobus malis minus est semper eligendum - От две злини трябва да се избира по-малката. - Латински сентенции - D

Est quodam prodire tenus, si non datur ultra (Horatius) - Трябва да напреднеш поне малко, ако не може далече (Хораций). - Латински сентенции - E

Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus) - Дори и един косъм има сянка (най-малките прегрешения хвърлят сянка върху човека) (Сир). - Латински сентенции - E

Ex minimis seminibus nascuntur ingentia - Голямото се ражда от най-малките семена. - Латински сентенции - E

Exiguum malum - ingens bonum - Малко зло - голямо благо. - Латински сентенции - E

Famam curant multi, pauci conscientiam (Syrus) - Много хора се грижат за добра слава, но малко - за съвестта (Сир). - Латински сентенции - F

Fer difficilia, facilia levius perferes (Syrus) - Преживей големите трудности, по-леко ще преживееш по-малките(Сир). - Латински сентенции - F

In omnibus aliquid, in toto nihil - Всичко по малко, а в цялост - нищо. - Латински сентенции - I

In omnibus fere minus valent praecepta quam experientia (Quintilianus) - Почти във всичко наставленията имат по-малко значение от опита (Квинтилиан). - Латински сентенции - I

Jucundissimum est amari, sed non minus amare - Много приятно е да бъдеш любим, но не по-малко приятно е да обичаш ти самият. - Латински сентенции - J

Latinitate culinaria utitur - Използва кухненски латински (малко образован човек, но с претенции). - Латински сентенции - L

Locus minoris resistentiae - Място на най-малкото съпротивление. - Латински сентенции - L

Magnum in parvo - Голямо съдържание в малко казано (или написано). - Латински сентенции - M

Multa paucis - Много в малко (думи). - Латински сентенции - M

Multi sunt vocati, pauci vero electi - Много са призваните, но малко избраните. - Латински сентенции - M

Multum in parvo - Много в малко. - Латински сентенции - M

Multum, non multa - Много, но не много (много съдържание в малко думи). - Латински сентенции - M

Ne multis verbis pauca comprehenderis, sed paucis multa - Не с много думи изразявай малко, а с малко - много. - Латински сентенции - N

Nulli mortalium iniuriae suae parvae videntur - Нито на един човек собствената обида не му се струва малка. - Латински сентенции - N

Parva domus, parva cura - Малък дом, малка грижа. - Латински сентенции - P

Parva saepe scintilla contempta magnum excitat incendium (Curcius) - Често малката искра, която са пренебрегнали, ражда голям пожар (Курций). - Латински сентенции - P

Pauca cum aliis, multa tecum loquere! - Малко говори с другите, много със себе си! - Латински сентенции - P

Pauca, sed bona - Малко но хубаво. - Латински сентенции - P

Paucis temeritas est bono, multis malo - За малко хора лекомислеността свършва добре, за много - лошо. - Латински сентенции - P

Qui nimis propere, minus prospere - Който много бърза, по-малко му върви. - Латински сентенции - Q

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе