Начало » Цитати » Цитати критерий

Цитати критерий

... за нас все още съществува спокойна, непостижима бездна, в която живеят Бог и духовете. Душата, в моменти на екстаз, често витае през нея; поезията го разкрива на моменти с детска наивност; но науката със своя чук и критерий често е кацнала на ръба и в много случаи може да не допринесе нищо. - Адалберт Щифтер

...ако за критерий за житейският ви успех считате собствената си правота, на вас ви предстоят нелеки усилия по оправдаване на собственият ви идиотизъм. - Марк Менсън

...критерий за определяне на инвалидността преди всичко се явява социалната недостатъчност... - Андрей Геласимов

...светските съдии от ранното средновековие предпочитаха да използват правото като източник на вдъхновение, а не като абсолютен критерий. - Брюно Дюмезил

Ако вие желаете да промените вашата гледна точка на проблемите, вие трябва да промените своите ценности и/или своите критерии за успех/неуспех. - Марк Менсън

Ако не ме удари колелото, това е просто чудо. Знам, че в продължение на много години дела практически няма причини. Но в този исторически период делата не са необходими: друг критерий. Ще разберат ли това бъдещите поколения? Всички ли ще разберат какво се случва? Животът е страховит. - Борис Соколов

Ако се подходи към историята от критериите за морал и право, то всичко ще се разглежда като престъпление. - Владимир Познер

В по-голяма или по-малка степен проектът на себе си се превръща в притежание на желани блага и преследване на изкуствено оформени стилове на живот. (...) Не само начинът на живот, но самоактуализацията се пакетира и разпределя според пазарните критерии. - Антъни Гидънс

Владеенето на немски език и приемането на нашата правна система трябва да стане част от критериите за натурализация. - Алис Шварцер

Всъщност знанието, че човек ще бъде оценяван по някакъв критерий "креативност" или "оригиналност", има тенденция да стеснява обхвата на това, което може да произведе (което води до продукти, които след това се оценяват като относително конвенционални); за разлика от това липсата на оценки изглежда освобождава креативността. - Хауърд Гарднър

Всяко произведение на изкуството трябва да съответства на два критерия: или да отговаря на някой въпрос или да го задава. - Майкъл Джира

Дали съдбата на обикновения човек е критерият, с който се измерва нивото на цивилизацията? - Вирджиния Улф

Дълговечност - лош критерий за различаване на истините и лъжите. - Ан Линдберг

Единственият критерий за оценка на велик човек са хората, които той оставя след себе си, на които е прехвърлил талантите си. - Лоис Макмастър Бюджолд

За критерий на цивилизоваността на света трябва да служи именно чувството за хумор. - Кир Буличов

За посредствените умове единствения надежден критерий за мъдростта служи успеха. - Едмънд Бърк

Има определени критерии, които показват прекомерността на майчината любов. Това са преди всичко болести и труден живот на децата. На второ място, липсата на реализация на съпруга, неговото заболяване и най-често алкохолизъм. Трето, има големи проблеми в семейните отношения. Това е, което лежи на повърхността. - Анатолий Некрасов

Искрената мечта винаги е била отличен критерий за реалност. Къде би било сега човечеството, ако понякога реалността не беше принудена да застане пред съда на мечтите? - Владимир Короленко

Истинският критерий за ценност на нещо се състои в сложноста и качеството на преживеният опит. - Михай Чиксентмихайи

Климатът в Русия е по-суров, отколкото в която и да е индустриализирана държава в света, и това се отразява на ефективността на всяко производство, ако ефективността се определя от критерия разходи / ползи. И никакво увеличаване на социалната производителност на труда не може да елиминира това влияние. - Андрей Паршев

Когато хората получават предизвикателни отговорности, автономия да контролират своите резултати, участие във вземането на решения и видимо и ценно признание, това отговаря на практика на всички критерии за ефективни награди. - Дейв Улрих

Колкото по-"ефективно" (според критерия приходи / разходи) е предприятието, толкова по-конкурентно е то. Само това има значение, нищо друго. Нито качеството на продукта, нито полезността са пряко свързани с конкурентоспособността. - Андрей Паршев

Красотата, помисли си той, връщайки се към спомените си, е само един от възможните критерии. - Артуро Перес-Реверте

Критерий за демокрацията се състои в следното: при демокрацията народа може да смени правителството без кръвопролития. - Карл Попър

Критерий за истината се явява опита. - Томазо Кампанела

Критерий на истинският изследовател е смирението. - Ото Вайнингер

Критерият за всяка връзка между мъж и жена е любовта и свободата. Свободата е наложителна! Без любов свободата се превръща в разпуснатост, в анархия, в демокрация. Лишена от свобода, любовта се превръща в дълг, в дълг, в насилие, в егоизъм, поражда чувство за собственост. - Анатолий Некрасов

Критерият за конкурентоспособност е само един - превишението на доходите над разходите. Ако получавате повече приходи за продукти, отколкото харчите за производството им и собственото си съществуване, вие сте конкурентноспособен. - Андрей Паршев

Където и да порасне човек, критерият за него е неговата среда. - Адам Браун

Младост, красота, сила: критерии на физическата любов същите, както и при нацизма. - Мишел Уелбек

Много трудно е да оцениш интелекта на начетящият човек, ако главният критерий на тази оценка е просто четенето. - Хауърд Джейкъбсън

Моите критерии за женска красота са прости. Това е като при покупка на конете: на мен не ми харесва тънка шия и къси крака. - Мики Рурк

Наемането без ясни и строги критерии за културна годност силно затруднява потенциала за успех на всяка организация. - Патрик Ленсиони

Най-важния критерий за нормалността е общественото поведение на човек. - Иван Ефремов

Нас ни оценяват по нов критерий: не само от това колко сме умни или от нашето обучение и опит, но и от това колко добре се справяме със себе си и помежду си. - Даниъл Голман

Нашите ценности определят с помощта на какви критерии ще оценяваме себе си и всички останали. - Марк Менсън

Не измервам историческия процес с критерия на личната съдба. - Лев Троцки

Не мога да направя никакви обобщения, защото критерият "нормалност" е различен за всички. Мисля, че въпросът, който всеки трябва да си задава, е "Как се чувствам по този въпрос?" - Бренди Енглър

Опитът ме научи колко безценно е да обмислям и записвам критериите си за вземане на решения, когато взема решение, така че имам навика да го правя. - Рей Далио

Основният критерий за преценка на всяка процедура е справедливостта на нейните вероятни резултати. - Джон Ролс

Осъждането на моралните критерии не е причина да оставим човек, който умира в бедност. - Роберт ван Хюлик

От люлката до гроба, вие се измервате спрямо вечно присъстващия критерий на средното ниво, преценявате според това доколко го приближавате или доколко сте в състояние да го надвишите. - Тод Роуз

Оценяват ни по нов критерий: не само колко сме умни, или от нашето обучение и опит, но и от това как се справяме със себе си и помежду си. - Даниъл Голман

Писателят може напълно искрено да цени мнението на един конкретен критик по-високо, отколкото възхищението на "тълпата", но за детски книги критерият за художественият успех е един: харесва ли се тя на децата. - Алън Милн

Повечето хора избират професия по три критерия: заплата, условия на работа, продължителност на работният ден. Но помнете, че поставяйки тези критерии на първи план, вие избирате работа, а не призвание. - Пол Каланити

Повечето хора се съгласяват, че животът е по-добър от смъртта, здравето е по-добро от болестта, просперитетът е по-добър от бедността, знанията са по-добри от невежеството, мирът е по-добър от войната, безопасността е по-добра от насилието, свободата е по-добра от принудата. Това ни дава набор от критерии, чрез които можем да измерим дали действително е настъпил напредък. - Джон Брокман

Привлича ме всяка история, която ме кара да искам да чета от едно изречение до следващо. Нямам друг критерий. - Джумпа Лахири

Разбирам и приемам критики към моята работа, при условие че са извършени с професионални критерии и аргументи. - Сантяго Калатрава

Размери - най-ненадеждният критерий за величието на човека или страната. - Джавахарлал Неру

Сега е много по-уместно да се групират страните, основавайки се не на техните политически или икономически системи, не по нивото на икономическо развитие, а изхождайки от културните и цивилизационите критерии. - Самюъл Хънтингтън

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе