Начало » Цитати » Цитати истина

Цитати истина

Това отчасти обяснява колко важни са жените за мъжете.Отчасти обяснява и острата мъжка реакция към критиката на жената…Защото ако тя започне да казва истината, фигурата в огледалото ще се смали:мъжкото превъзходство ще пострада. - Вирджиния Улф

"Любов" е специална дума и я използвам само, когато наистина я имам предвид. Ако изричаш тази дума твърде често, тя става евтина. - Рей Чарлз

... да вярваш в предишните истини винаги е по-просто, от това да изменяш възгледите си. - Ханя Янагихара

... Истинското предназначение на парите е да манипулираш хората и да ги караш да се чувстват, че са по-лоши от теб. - Рансъм Ригс

...в тъмното не може да има нищо истинско. - Алесандро Барико

...Истинска, искрена гордост и самочувствие, само ако са добре скрити и в същото време наистина обосновани, безусловно трябва да бъде типични за човек с чест... - Дейвид Хюм

...истинското милосърдие започва с теб самия. - Жозе Сарамагу

...Крайно побъркан. Наистина здравомислието е компромис. Здравомислието ни дърпа назад. - Алистър Кроули

...лъжата с възрастта се разрушават. И аз ужас откривам, че колкото по-стар ставам толкова повече изпитвам апетит към истината. - Джон льо Каре

...при всеки има своя истина, и е нужно да стъпим в диалог, за да намерим нещо общо. - Андрей Аршавин

...често цялата истина може да се намери в музиката, а не във философските трактати. - Грегъри Дейвид Робъртс

Чехов е бил прав. Ако на стената виси оръжие, то задължително трябва да стреля. Истината е, че в реалният живот никой не знае, къде виси то. - Джефри Юдженидис

Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Аристотел ) - Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината (Аристотел). - Латински сентенции - A

De mortuis sicut de vivis nil nisi verum - За мъртвите, както и за живите, само истината. - Латински сентенции - D

Dictum acerbum - Горчива истина. - Латински сентенции - D

Doctrina multiplex, veritas una - Учения много, истината е една. - Латински сентенции - D

Dubitando ad veritatem pervenimus - Към истината пристъпваме, съмнявайки се. - Латински сентенции - D

Est modus in rebus (sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit consistere verum) (Horatius) - Има мярка в нещата (съществуват в края на краищата граници, от едната или от другата страна на които не може да има истина) (Хораций). - Латински сентенции - E

Facundus est error, cum simplex sit veritas - Лъжата е красноречива, истината е проста. - Латински сентенции - F

Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio - За човека е характерно търсенето и намирането на истината. - Латински сентенции - H

Impedit ira animum, ne possit cernere verum - Гневът не позволява на разума да разбере истината. - Латински сентенции - I

In medio stat virtus - Истината е по средата. - Латински сентенции - I

In vino veritas, in aqua sanitas - Във виното е истината, във водата здравето. - Латински сентенции - I

In virtute posita est vera felicitas - В честността се състои истинското щастие. - Латински сентенции - I

Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - Справедливостта не признава нито баща, нито майка, а само се стреми към истината. - Латински сентенции - I

Lux veritatis - Светлината на истината. - Латински сентенции - L

Magna est veritas et praevalebit - Истината е велика и ще победи. - Латински сентенции - M

Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus (Cicero) - На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината (Цицерон). - Латински сентенции - M

Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est (Horatius) - Истина е, че всеки се измерва със своя мярка и мерило (Хораций). - Латински сентенции - M

Multi sunt veritatis cultores, fraudis inimici - Има много почитатели на истината и противници на лъжата. - Латински сентенции - M

Natura cupiditatem ingenuit homini veri videnti - Природата е надарила човека със стремеж да опознава истината. - Латински сентенции - N

Nihil est veritatis luce dulcius (Cicero) - Няма нищо по-сладко от светлината на истината (Цицерон). - Латински сентенции - N

Nimium altercando veritas amittitur (Syrus) - В прекомерния спор се губи истината (Сир). - Латински сентенции - N

Patet omnibus veritas - Истината е достъпна за всички. - Латински сентенции - P

Res iudicata pro veritate habetur - Съдебното решение се приема за истина (едно от положенията в античното право). - Латински сентенции - R

Ridentem dicere verum (Horatius) - Смеейки се да кажеш истината (Хораций). - Латински сентенции - R

Scientia nihil est quam veritatis imago - Знанието не е нищо друго, освен отражение на истината. - Латински сентенции - S

Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat - Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота. - Латински сентенции - T

Temporis filia veritas - Истината е дъщеря на времето (истината се определя с времето). - Латински сентенции - T

Vera ornamenta matronarum pudicitia, non vestes (Iustinus) - Истинско украшение за жената е срамежливостта, а не дрехата (Юстин). - Латински сентенции - V

Verba veritatis - Думи на истина. - Латински сентенции - V

Vere scire est per causas scire - Истинското знание е опознаване на причината. - Латински сентенции - V

Veritas nimis saepe laborat, exstinguitur numquam - Истината често бива безпомощна, но никога не загива. - Латински сентенции - V

Veritas vitae est viaticum carissimum - Истината е най-доброто нещо по пътя на живота. - Латински сентенции - V

Veritatem dies aperit (Seneca) - Времето разкрива истината (Сенека). - Латински сентенции - V

Veritatis simplex oratio - Речта на истината е проста. - Латински сентенции - V

Verum est, ut bonos boni diligant - Истина е, че честните хора обичат честните. - Латински сентенции - V

Verum plus uno esse non potest - Не може да има повече от една истина. - Латински сентенции - V

Vitam impendere vero (Iuvenalis) - Да посвещаваш живота си на истината (Ювенал). - Латински сентенции - V

А ние какво правиме? Носиме с решето вода и мислим, че оплодотворяваме с това бащината си нива. Каква ирония за хора, които при средства би могли да направят чудеса... Ние не сме направили и стотна част от онова, което би могли да направим. Слава богу и дяволу, природата не ни е обидила, нито умствено, нито физически, защо следователно да седим на припек и да плачем, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова и аз се покаях. В продължение на осем години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти, тръгнали по купищата и събират мъниста, за да нанижат наниз от славата на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месецът за рогата. Наистина, ний всички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то слез от тия конкили и потъни в калтана нищожеството, ако си гигант, то възседни своята идея тъй, както Александър възсяда своя Буцефал...Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевски песни по патриотически маниер. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите. (до Т.Пеев) - Христо Ботев

Стр.:

Свързани с Цитати истина области: Песимизъм | Евтино | Лошо | Оптимизъм | Добро

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе