Начало » Цитати » Цитати истина

Цитати истина

Това отчасти обяснява колко важни са жените за мъжете.Отчасти обяснява и острата мъжка реакция към критиката на жената…Защото ако тя започне да казва истината, фигурата в огледалото ще се смали:мъжкото превъзходство ще пострада. - Вирджиния Улф

"Любов" е специална дума и я използвам само, когато наистина я имам предвид. Ако изричаш тази дума твърде често, тя става евтина. - Рей Чарлз

... важно е да държите на жена си, докато тя е с теб, понеже ако ти не я цениш, то можеш скоро да я загубиш, защото Бог наистина иска да защитим нашите жени. - Матю Куик

... всеки човек, желаещ по един или друг начин да промени своето съществуване, намира истината и разбира, в какво е смисълът на живота. - Рафаел Джордано

... да вярваш в предишните истини винаги е по-просто, от това да изменяш възгледите си. - Ханя Янагихара

... Истинското предназначение на парите е да манипулираш хората и да ги караш да се чувстват, че са по-лоши от теб. - Рансъм Ригс

... най-смешното е истина, която е казано не навреме. - Михаил Анчаров

... няма по-добър начин да замаскираш лъжата, отколкото да я обвиеш в емоционалният поток на истината. - Алън Брадли

...в тъмното не може да има нищо истинско. - Алесандро Барико

...Истинска, искрена гордост и самочувствие, само ако са добре скрити и в същото време наистина обосновани, безусловно трябва да бъде типични за човек с чест... - Дейвид Хюм

...истинското милосърдие започва с теб самия. - Жозе Сарамагу

...Крайно побъркан. Наистина здравомислието е компромис. Здравомислието ни дърпа назад. - Алистър Кроули

...лъжата с възрастта се разрушават. И аз ужас откривам, че колкото по-стар ставам толкова повече изпитвам апетит към истината. - Джон льо Каре

...при всеки има своя истина, и е нужно да стъпим в диалог, за да намерим нещо общо. - Андрей Аршавин

...често цялата истина може да се намери в музиката, а не във философските трактати. - Грегъри Дейвид Робъртс

Чехов е бил прав. Ако на стената виси оръжие, то задължително трябва да стреля. Истината е, че в реалният живот никой не знае, къде виси то. - Джефри Юдженидис

Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Аристотел ) - Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината (Аристотел). - Латински сентенции - A

De mortuis sicut de vivis nil nisi verum - За мъртвите, както и за живите, само истината. - Латински сентенции - D

Dictum acerbum - Горчива истина. - Латински сентенции - D

Doctrina multiplex, veritas una - Учения много, истината е една. - Латински сентенции - D

Dubitando ad veritatem pervenimus - Към истината пристъпваме, съмнявайки се. - Латински сентенции - D

Est modus in rebus (sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit consistere verum) (Horatius) - Има мярка в нещата (съществуват в края на краищата граници, от едната или от другата страна на които не може да има истина) (Хораций). - Латински сентенции - E

Facundus est error, cum simplex sit veritas - Лъжата е красноречива, истината е проста. - Латински сентенции - F

Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio - За човека е характерно търсенето и намирането на истината. - Латински сентенции - H

Impedit ira animum, ne possit cernere verum - Гневът не позволява на разума да разбере истината. - Латински сентенции - I

In medio stat virtus - Истината е по средата. - Латински сентенции - I

In vino veritas, in aqua sanitas - Във виното е истината, във водата здравето. - Латински сентенции - I

In virtute posita est vera felicitas - В честността се състои истинското щастие. - Латински сентенции - I

Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - Справедливостта не признава нито баща, нито майка, а само се стреми към истината. - Латински сентенции - I

Lux veritatis - Светлината на истината. - Латински сентенции - L

Magna est veritas et praevalebit - Истината е велика и ще победи. - Латински сентенции - M

Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus (Cicero) - На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината (Цицерон). - Латински сентенции - M

Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est (Horatius) - Истина е, че всеки се измерва със своя мярка и мерило (Хораций). - Латински сентенции - M

Multi sunt veritatis cultores, fraudis inimici - Има много почитатели на истината и противници на лъжата. - Латински сентенции - M

Natura cupiditatem ingenuit homini veri videnti - Природата е надарила човека със стремеж да опознава истината. - Латински сентенции - N

Nihil est veritatis luce dulcius (Cicero) - Няма нищо по-сладко от светлината на истината (Цицерон). - Латински сентенции - N

Nimium altercando veritas amittitur (Syrus) - В прекомерния спор се губи истината (Сир). - Латински сентенции - N

Patet omnibus veritas - Истината е достъпна за всички. - Латински сентенции - P

Res iudicata pro veritate habetur - Съдебното решение се приема за истина (едно от положенията в античното право). - Латински сентенции - R

Ridentem dicere verum (Horatius) - Смеейки се да кажеш истината (Хораций). - Латински сентенции - R

Scientia nihil est quam veritatis imago - Знанието не е нищо друго, освен отражение на истината. - Латински сентенции - S

Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat - Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота. - Латински сентенции - T

Temporis filia veritas - Истината е дъщеря на времето (истината се определя с времето). - Латински сентенции - T

Vera ornamenta matronarum pudicitia, non vestes (Iustinus) - Истинско украшение за жената е срамежливостта, а не дрехата (Юстин). - Латински сентенции - V

Verba veritatis - Думи на истина. - Латински сентенции - V

Vere scire est per causas scire - Истинското знание е опознаване на причината. - Латински сентенции - V

Veritas nimis saepe laborat, exstinguitur numquam - Истината често бива безпомощна, но никога не загива. - Латински сентенции - V

Veritas vitae est viaticum carissimum - Истината е най-доброто нещо по пътя на живота. - Латински сентенции - V

Veritatem dies aperit (Seneca) - Времето разкрива истината (Сенека). - Латински сентенции - V

Veritatis simplex oratio - Речта на истината е проста. - Латински сентенции - V

Стр.:

Свързани с Цитати истина области: Сърце | Гений | Оптимизъм | Добро | Лошо

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе