Начало » Цитати » Цитати идеология

Цитати идеология

... идеологията се появява там, където една система иска да погълне друга. - Александър Белов

...идеологическата борба при нас стои на първо място, а производителността на второ. - Владимир Войнович

...решенията често се вземаха поради идеология и политика. В резултат на това бяха предприети много грешни действия, такива, които не решиха проблема, но отговарят на интересите или убежденията на хората във властта. - Джоузеф Стиглиц

..модерното "еврейство" е вид идеологическа и политическа общност на хората, която се формира на принципа на секта или партия с много строга тоталитарна структура и голяма агресивност към останалото човечество. - Валентин Катасонов

Ако действаме заедно по проблема с наркотиците, с цялостна визия, лишена от идеологически или политически пристрастия, ще можем да предотвратим много вреди и насилие! - Хуан Мануел Сантос

Ако сме останали в руините на друга идеологическа конструкция, тогава историческото развитие на миналото е безполезно. - Гао Синдзян

В момента революционната теория е заклетият враг на всяка революционна идеология и прекрасно го осъзнава. - Ги Дебор

В страна, където няма единна нация, тоест общи за всички непоклатими правила, никаква идеология няма да обезпечи единство и прогрес. - Дмитрий Биков

Вашата култура не учи нищо, а само как да убивате и да бъдете убивани - в името на религия, политическа идеология, патриотизъм или нещо друго, което искате. - Джиду Кришнамурти

Вие даже ще се удивите, колко несъществени за бизнеса са идеологическите въпроси. - Айзък Азимов

Винаги съм твърдял, че не е формата, която ще промени. Не правилото или процедурата или идеологията, а хората са тези, които ще го направят. - Сесар Чавес

Времето се движи напред, и някои думи, понятия, в следствие от многочислени смени на правителствата, правилата и идеологическите постановки, загубват първоначалният си смисъл. - Владимир Етуш

Всеки, който е запознат с академичния живот, знае, че той поражда идеологически култове, склонни към догма и устойчиви на критика. - Стивън Пинкър

Във всеки натурализъм е скрито зърно от идеологически порядък. - Петер Слотердайк

Във всяка историческа епоха числото на жертвите на грабителите, разбойниците, насилниците, бандитите и всички останали престъпници е пренебрежимо малко в сравнение с огромните маси на тези, които с радост са убили в името на истинската вяра, световната справедливост или правилната идеология. - Артур Кьостлер

Въпреки че това често се използва с отрицателни конотации, аз виждам идеологията като присъща част на културата. - Дарио Фо

За мен най-смущаващият аспект на републиканската политическа култура е как тя поставя своята неугасима жажда за власт, господство и радикална идеология над факти, разум и истина. - Ал Гор

Знаейки как да се правят не само с главата, но и с ръцете: това може да изглежда програмна и идеологическа цел. Не е. Това е начин за запазване на творческата свобода. - Ренцо Пиано

Идеите, вдъхновяващи американското правителство, са основани на американските идеали, но, достигайки ги, правителство е било принудено да отстъпи за сметка на други ценности. И ето това раздвоение постоянно преследва американската идеология. - Джин Шарп

Идеологии много, малко идеи. - Леонид Сухоруков

Идеологиите са прости идеи, прикрити като наука или философия, които целят да обяснят сложността на света и да предложат лекарства, които ще го усъвършенстват. - Джордан Питърсън

Идеологиите така или иначе са твърде съблазнителни. На човека е добре да вижда нещата от различна гледна точка. - Дейвид Брин

Идеологическите различия не са извинение за грубостта. - Джудит Мартин

Идеология, която поставя себе си над морала, неизбежно става престъпна. - Людмила Улицка

Идеологията всъщност е един от инструментите за образуване на стадото. - Бъртранд Ръсел

Идеологията е за хора, които не се доверяват на чувствата си, на тяхното възприемане на света. - Дъглас Копланд

Идеологията е капан, тя стеснява идеите за живота, ограничава мисълта и поражда предразсъдъци и стереотипи. В крайна сметка човек дори не се превръща в плосък, а в едноизмерен фанатик. - Паринуш Сании

Идеологията е капан, тя стеснява идеите за живота, ограничава мисълта, поражда предразсъдъци и стереотипи. - Паринуш Сании

Идеологията е описание на невидими цели, които оправдават видимите средства... - Виктор Пелевин

Идеологията иска да бъде едновременно и наука, и философия, и религия, и практическо ръководство. Но тя е твърде пристрастна, за да бъде наука, твърде произволна, за да бъде философия, твърде ограничена, за да бъде религия, и твърде догматична и априорна, за да бъде практическо ръководство. - Иосиф Давидович Левин

Идеологията може да предостави задоволителен разказ, който обяснява хаотичните събития и колективните нещастия по начин, който ласкае добродетелта и компетентността на вярващите, като същевременно е достатъчно неясен или конспиративен, за да устои на скептичен контрол. - Стивън Пинкър

Идеологията ни разделя. Мечтите и страданията ни обединяват. - Йожен Йонеско

Идеологията се отличава от гледната точка по това, че тя претендира за притежаването на всеки ключ от историята, за разгадаването на всички "проблеми на мирозданието", окончателното знание за всички скрити всеобщи закони, управляващи природата и човека. Научният аспект в идеологията е вторичен и се проявява в тях с цел да им придаде форма на неопровержими доказателства. - Хана Аренд

Идеологията, идеята са велики, свети думи. - Василий Сухомлински

Идеолозите дискутират монолози. - Жарко Петан

Идеолозите са хора, които се преструват, че знаят как да "направят света по-добро място", преди да се погрижат за собствения си хаос. - Джордан Питърсън

Имаме нужда от митове, които ще ни помогнат да се идентифицираме с всички наши сънародници, а не просто с тези, които принадлежат към нашето етническо, национално или идеологическо племе. Имаме нужда от митове, които да ни помогнат да осъзнаем важността на състраданието, което не винаги се разглежда като достатъчно продуктивно или ефективно в нашия прагматичен, рационален свят. - Карън Армстронг

Историците фалшифицират миналото, идеолозите - бъдещето. - Жарко Петан

Киното е мощен идеологически инструмент, който се е използвал и се използва по цял свят. - Владимир Познер

Когато демокрацията се превърне в държавна идеология, убива точно като фашизма или комунизма. - Александър Белов

Към интелектуалците, според моя жизнен опит, принадлежат само хора свободни в своите убеждения, не зависещи от икономически ограничения, партийни, държавни, не подчиняващи са на идеологически ангажименти. - Дмитрий Лихачов

Литературата създава братство в многообразието, размива границите между хората, създадени от невежеството, идеологиите, религиите, езиците и глупостта. - Марио Варгас Льоса

Любовта - моята единствена идеология. - Габриел Гарсия Маркес

Метафизиката е само един вид идеологически апендицит. - Жак Ромен

Мисля, че архитектурата рядко е продукт на една единствена идеология. По-скоро е като да може да се оформи от наистина голяма идея. Може да побере много форми на живот. - Бярке Ингелс

На теория е лесно да се правят идеологически грешки. - Лиу Цъсин

Навикът да се маскира идеологията като експертиза създаде дефицит на легитимност. - Пол Кругман

Наличието на идеология е също толкова лошо, колкото и нейното отсъствие. - Анхел де Куатие

Не искам да бъда привърженик на никаква идеология. - Мартин Еймис

Не попадайте в капана да вярвате толкова дълбоко в собствената си идеология, че дори не можете да видите недостатъците в нея. - Глен Бек

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе