Начало » Цитати » Цитати идеология

Цитати идеология

Времето се движи напред, и някои думи, понятия, в следствие от многочислени смени на правителствата, правилата и идеологическите постановки, загубват първоначалният си смисъл. - Владимир Етуш

Във всеки натурализъм е скрито зърно от идеологически порядък. - Петер Слотердайк

Във всяка историческа епоха числото на жертвите на грабителите, разбойниците, насилниците, бандитите и всички останали престъпници е пренебрежимо малко в сравнение с огромните маси на тези, които с радост са убили в името на истинската вяра, световната справедливост или правилната идеология. - Артур Кьостлер

Идеите, вдъхновяващи американското правителство, са основани на американските идеали, но, достигайки ги, правителство е било принудено да отстъпи за сметка на други ценности. И ето това раздвоение постоянно преследва американската идеология. - Джин Шарп

Идеологии много, малко идеи. - Леонид Сухоруков

Идеологията всъщност е един от инструментите за образуване на стадото. - Бертранд Ръсел

Идеологията иска да бъде едновременно и наука, и философия, и религия, и практическо ръководство. Но тя е твърде пристрастна, за да бъде наука, твърде произволна, за да бъде философия, твърде ограничена, за да бъде религия, и твърде догматична и априорна, за да бъде практическо ръководство. - Иосиф Давидович Левин

Идеологията се отличава от гледната точка по това, че тя претендира за притежаването на всеки ключ от историята, за разгадаването на всички "проблеми на мирозданието", окончателното знание за всички скрити всеобщи закони, управляващи природата и човека. Научният аспект в идеологията е вторичен и се проявява в тях с цел да им придаде форма на неопровержими доказателства. - Хана Аренд

Идеолозите дискутират монолози. - Жарко Петан

Историците фалшифицират миналото, идеолозите - бъдещето. - Жарко Петан

Към интелектуалците, според моя жизнен опит, принадлежат само хора свободни в своите убеждения, не зависещи от икономически ограничения, партийни, държавни, не подчиняващи са на идеологически ангажименти. - Дмитрий Лихачов

Любовта - моята единствена идеология. - Габриел Гарсия Маркес

Наличието на идеология е също толкова лошо, колкото и нейното отсъствие. - Анхел де Куатие

Не искам да бъда привърженик на никаква идеология. - Мартин Еймис

Определена идеология или съвкупност от идеологии могат да имат разрушителна сила. - Мирча Елиаде

Проблема с идеологията се състои в това, чe ако вие имате идеология, то вашата система от възгледи е вече развита. Известни са ви отговорите на всички въпроси, а затова и всички доказателства са неуместни, а дискусията е празна загуба на време. - Бил Клинтън

Ръст само заради ръста е идеологията на раковите клетки. - Едуард Аби

Считам, че малко печеля от обмена на мненията с други художници, свързани както с идеологията на изкуството или техническите методи. - Ив Танги

Съвременният тоталитаризъм се явява епизод във вечния бунт против свободата и разума. Неговият предшестващ епизод се отличава толкова със своята идеология, колкото с това, че неговите лидери са преуспели в една от най-дръзките фантазии на техните предшественици: те са направили бунт против свободата на народните движения. - Карл Попър

Удоволствието от текста няма идеологически предпочитания. - Ролан БартДобави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе