Начало » Цитати » Цитати хора

Цитати хора

"Някои хора разправят за мен, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в един буркан със спирт на бюрото си." - Стивън Кинг

"Когато хората започват да виждат красивото, тогава се появява и грозното."
Лао Дзъ - Пътят - Когато хората започват

... че съм виждал в посрещането на нуждите, което води само до временно щастие, което на свой ред бяха заменени с нови и (както биха могли да бъдат предвидени), по-голяма неудовлетвореност. Изглежда, че за хората надежда за вечно щастието е невъзможна. Разбира се, щастието идва, това е постижимо и реално. Но, изглежда, ще трябва да го приеме за характерно краткотрайно, особено, ако сме в най-дълбоката му проявления. Пикови преживявания са не-продължителни те не могат да бъдат удължени. Дълбокото щастие е преходно, те е не постоянно. - Ейбрахам Маслоу

...бъди много внимателен в мненията си за хората. Ако даже с очите си виждаш, че някой постъпва лошо не считай, че ти непременно си прав. Когато се касае за далата на човек е нужна голяма деликатност! - Уилям Сароян

...времето - враг на хората, които обичат да живеят спокойно... - Максим Горки

...възрастните мишки не трябва да ходят в армията, те не воюват с другите мишки. Те дружат между себе си, което не може да се каже за хората. - Роалд Дал

...глупаво е да осъждаш хората за това, че са такива, каквито са. Сега знам, че не знам, кой си ти и откъде си, как си станал такъв, какво те е направило, но всичко, което аз виждам, ми се харесва, значи, и слава на Бог. Колкото по-близко е човек до гроба, толкова повече се радва, че на света има добри хора, които ще живеят, когато вече го няма. - Уилям Сароян

...дайте да си признаем: комиците - това са ако не най-висшата, то в крайна степен най-удобната степен на еволюцията, това са най-оцеляващите хора, с мощен инстинкт за самосъхранение. Венец, на общото творение. - Дани Де Вито

...има хора, които се боят от самият страх. - Павел Дуров

...когато се появи интернет, се оказа, че съществува свят без стени и врати. Вместо тях има връзка. Ти не знаеш, къде ще те заведе, но ясно осъзнаваш, че това е връзка със света. Мен не ме изненадва, че хората влизат във виртуалното пространство. - Рутгер Хауер

...Предпочитайки смъртта за отечество, заради приятелите, за да се избегне порока, хората придобиват височайша добродетел и носят полза на другите. - Пиетро Помпонаци

...Светът е просторен, него го изпълват удивителни неща и странни хора... - Харуки Мураками

...човек не може да ненавижда хората - това е част от него самия, а той е част от всички. А ако човек ненавижда себе си, при него има само един изход: да си тръгне, да напусне света, оставяйки другите хора. - Уилям Сароян

...шоу бизнесът е свят на проби и грешки нерядко за тези грешки хората са готови да те разкъсат. От една страна, индустрията те прави, от друга тя може да те разруши. Ако ти издържиш на това пресиране ти си супер звезда. - Линдзи Лоън

Платини е французин, а ние знаем, какво си представят тези хора. Те искрено вярват в това, че именно те са най-добри от всички. - Диего Марадона

Candida pax homines, trux decet ira feras - На хората подобава светъл мир, на зверовете - дива стръв. - Латински сентенции - C

Cum bonis bonus eris, cum malis perverteris - С добрите (хора) ще бъдеш добър, с лошите - ще станеш лош. - Латински сентенции - C

Cum sapiente loquens perpaucis utere verbis! - Когато говориш с умни хора, употребявай колкото се може по-малко думи!. - Латински сентенции - C

Amicitia nisi in bonis (inter bonos) esse non potest - Дружба може да има само между добри хора. - Латински сентенции - A

Bis pueri senes - Старите хора стават за втори път деца. - Латински сентенции - B

Bona opinio hominum tutior pecunia est (Syrus) - Доброто мнение на хората е по-надеждно от парите (Сир). - Латински сентенции - B

De suis homines laudibus libenter praedicant - За своята слава хората разказват с удоволствие. - Латински сентенции - D

Desunt inopiae multa, avaritiae omnia (Syrus) - На бедните хора не им достига много, на алчните - всичко (Сир). - Латински сентенции - D

Duae res sunt, quae homines ad maleficium impellunt - luxuria et avaritia - Има две причини, които тласкат хората към престъпление - разкошът и алчността. - Латински сентенции - D

Eventus stultorum magister est (Livius) - Учител на неразумните хора е горчивият опит (Ливий). - Латински сентенции - E

Famam curant multi, pauci conscientiam (Syrus) - Много хора се грижат за добра слава, но малко - за съвестта (Сир). - Латински сентенции - F

Homines amplius oculis quam auribus credunt - Хората повече вярват на очите си, отколкото на ушите си. - Латински сентенции - H

Homines caecos reddit cupiditas - Страстта прави хората слепи. - Латински сентенции - H

Homines meliores saepe videntur, quam sunt revera - Хората често изглеждат по-добри, отколкото са в действителност. - Латински сентенции - H

Homines, dum docent, discunt (Suetonius) - Хората, докато учат (другите), се учат (Светоний). - Латински сентенции - H

Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora - Колкото повече имат хората, толкова повече искат. - Латински сентенции - H

Hominibus plenum, amicis vacuum - С хора е пълно, приятели не достигат. - Латински сентенции - H

Hominum utilitati agri et maria parent - Земите и моретата носят полза на хората. - Латински сентенции - H

Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis? (Vergilius) - О, жестока любов, защо измъчваш сърцата на хората? (Вергилий). - Латински сентенции - I

Integer vitae scelerisque purus (Horatius) - (Човек) на честния и безукорен живот (Хораций). - Латински сентенции - I

Inter bonos bene (Cicero) - Между добри хора всичко се нарежда добре (Цицерон). - Латински сентенции - I

Laudator temporis acti (Horatius) - Хвалител на миналото (консервативен човек) (Хораций). - Латински сентенции - L

Libenter homines id, quod volunt, credunt (Caesar) - Хората с удоволствие вярват на това, което желаят (Цезар). - Латински сентенции - L

Malus ipse fies, si malis convixeris - Сам ще станеш лош, ако общуваш с лоши хора. - Латински сентенции - M

Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo - Чистата ми съвест е по-важна от всички хорски приказки. - Латински сентенции - M

Mollit viros otium - Безделието прави хората слаби. - Латински сентенции - M

Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque (Ovidius) - Даровете, повярвай ми, покоряват и хората, и боговете (Овидий). - Латински сентенции - M

Nemo mortalium omnibus horis sapit (Plinius) - Никой от хората не е постоянно мъдър (и най-умните хора също грешат) (Плиний). - Латински сентенции - N

Nil mortalibus arduum est (Horatius) - За хората няма нищо недостижимо (Хораций). - Латински сентенции - N

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Horatius) - Животът не е дал нищо на хората без упорит труд (Хораций). - Латински сентенции - N

Nimia omnia nimium exhibent negotium hominibus (Plautus) - Всичко, което не е по мярка, причинява на хората големи грижи (Плавт). - Латински сентенции - N

Non aliter vives in solitudine, aliter in foro (Syrus) - Живей еднакво и насаме, и пред хората (Сир). - Латински сентенции - N

Non cuivis homini contingit adire Corinthum (Horatius) - Не всеки човек успява да достигне Коринт (да достигне най-висшето) (Хораций). - Латински сентенции - N

Non solet ingeniis summa nocere dies (Ovidius) - Смъртта не може да навреди на великите хора (Овидий). - Латински сентенции - N

Pacem cum hominibus, bella cum vitiis habe (Martialis) - Живей с хората в мир, а с пороците воювай (Марциал). - Латински сентенции - P

Стр.:

Свързани с Цитати хора области: Човечество | Човек

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе