Начало » Цитати » Цитати голям

Цитати голям

... животното е уверено, че светът се управлява от котки, които манипулират тези големи двуноги които доставят благосъстоянието им. - Бернар Вербер

... изкушението е толкова по-силно, колкото най-голямата забрана. - Дан Симънс

... когато ти искаш много да спечелиш, ти трябва да поемеш голям риск. Ако ти не си готов да поемеш голям риск, голямата игра не е за теб. - Джеймс Клавел

... Мълчанието внушава по-голямо уважение, от обяснението. Уверените в себе си хора не се оправдават. - Ерик-Еманюел Шмит

... не можеш да чувстваш пълно превъзходство над жена, която е по-голяма от теб. - Джон Ъпдайк

... Няма по-голям ад, от този, който хората си създават сами на себе си. И няма рай освен този, който сами на себе си сме построили. - В. С. Ендрюс

... от едно момиче има по-голяма полза, отколкото от двадесет момчета. - Джеймс Матю Бари

... отклонението от темата е голям литературен грях. - Херман Мелвил

... по-добре да продадеш голям обем от продукта с малка отстъпка, отколкото малък обем с голяма. - Хенри Форд

... просто е - ставаме по-големи, а в живота виждаме нещо различно и очакванията са по-големи. - Иван Ефремов

... проявлението на технологиите е твърде голямо, за да се игнорира. - Върнър Виндж

... че съм виждал в посрещането на нуждите, което води само до временно щастие, което на свой ред бяха заменени с нови и (както биха могли да бъдат предвидени), по-голяма неудовлетвореност. Изглежда, че за хората надежда за вечно щастието е невъзможна. Разбира се, щастието идва, това е постижимо и реално. Но, изглежда, ще трябва да го приеме за характерно краткотрайно, особено, ако сме в най-дълбоката му проявления. Пикови преживявания са не-продължителни те не могат да бъдат удължени. Дълбокото щастие е преходно, те е не постоянно. - Ейбрахам Маслоу

...Ако видяното от очите имаше по-голяма сила, от колкото свидетелствата на разума, то палмата на първото място в мъдростта ще се присъди, несъмнено на орела. - Луций Апулей

...бъди много внимателен в мненията си за хората. Ако даже с очите си виждаш, че някой постъпва лошо не считай, че ти непременно си прав. Когато се касае за далата на човек е нужна голяма деликатност! - Уилям Сароян

...когато възрастен плаче, а ти си дете това създава голямо впечатление - Жауме Кабрe

...филмите и съновиденията - са до голяма степен еднакви, екзотично визуално заблуждение, на което се заблуждаваме в тъмнота... - Джонатан Коу

Гари Каспаров ме подкрепя като световен шампион, а не като политически деятел. Политическите възгледи при нас остават в големи разногласия. - Анатолий Карпов

Кристиано капризничи, понеже е роден да побеждава, а Реал е спечелил малко титли за последните години. Така, че не става дума за заплата - парите не го вълнуват. Всичко е в амбициите. А защото само Кристиано води Реал към победите, но често тези усилия не стигат. Той иска да встъпи в отбор, способен на големи достижения. - Луиш Фиго

Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината. - Аристотел

Роналдиньо е най-великият играч на света в този момент, без съмнение, той е играч, който носи на бразилците най-голяма радост. - Пеле

Concordia parvae res crescunt, discordia vel maximae dilabuntur (Sallustius) - Малките държави растат благодарение на съгласието, а най-големите се рушат от несъгласието (Салустий). - Латински сентенции - C

Contentum esse suis rebus maximae sunt (certissimaeque) divitiae - Да бъдеш удовлетворен от положението си е най-голямото (и най-надеждното) богатство. - Латински сентенции - C

Corruptio optimi pessima - Развращаването на добрия човек е най-голямото зло. - Латински сентенции - C

Culpa vacare maximum est solatium - Да си невинен е най-голямата утеха. - Латински сентенции - C

Curae leves loquuntur, ingentes stupent (Сенека) - Само малките скърби говорят, големите са безмълвни (Сенека). - Латински сентенции - C

Amicum perdere est damnorum maximum(Syrus) - Загубата на приятел е най-голямата загуба (Сир). - Латински сентенции - A

Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Аристотел ) - Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината (Аристотел). - Латински сентенции - A

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae - Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство. - Латински сентенции - B

Dant saepe parvam magna nubila pluviam - Често от големия облак пада малък дъжд. - Латински сентенции - D

Domus magna, magna cura - Голям дом - голяма грижа. - Латински сентенции - D

Ex minimis seminibus nascuntur ingentia - Голямото се ражда от най-малките семена. - Латински сентенции - E

Exiguum malum - ingens bonum - Малко зло - голямо благо. - Латински сентенции - E

Fer difficilia, facilia levius perferes (Syrus) - Преживей големите трудности, по-леко ще преживееш по-малките(Сир). - Латински сентенции - F

Gratiarum actio ad plus dandum invitatio - Благожелателността е покана за голяма взаимност. - Латински сентенции - G

Id facere laus est, quod decet, non quod libet (Seneca) - Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш (Сенека). - Латински сентенции - I

Immensum calcar gloria habet (Ovidius) - Славата е най-големият стимул (Овидий). - Латински сентенции - I

Imperare sibi maximum imperium est (Seneca) - Да заповядваш на себе си е най-голямата власт (Сенека). - Латински сентенции - I

In magno magni capiuntur flumine pisce - В голяма река се лови голяма риба. - Латински сентенции - I

In silvam non ligna feras insanius (Horatius) - Няма по-голямо безумие от това да носиш дърва в гората (Хораций). - Латински сентенции - I

Infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem - Най-голямото нещастие е споменът за миналото щастие. - Латински сентенции - I

Laetificat stultum grandis promissio multum - Глупакът много се радва на голямо обещание. - Латински сентенции - L

Magni nominis umbra (Lucanus) - Сянката на голямото име (Лукан). - Латински сентенции - M

Magnum in parvo - Голямо съдържание в малко казано (или написано). - Латински сентенции - M

Maxima debetur puero reverentia (Iuvenalis) - Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо уважение (Ювенал). - Латински сентенции - M

Maxima egestas avaritia - Скъперничеството е най-голямата бедност. - Латински сентенции - M

Mea culpa (mea maxima culpa) - Моя вина (моя много голяма вина). - Латински сентенции - M

Melius est nomen bonum quam magnae divitiae - По-добре честно име, отколкото голямо богатство. - Латински сентенции - M

Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui (Syrus) - Голямо нещастие е да си принуден да мълчиш за това, което искаш да кажеш(Сир). - Латински сентенции - M

Ne maior quam facultas sit benignitas (Syrus) - Нека щедростта не бъде по-голяма от възможността (Сир). - Латински сентенции - N

Nimia fiducia magnae calamitati solet esse - Прекомерната увереност в себе си е причина за големи беди. - Латински сентенции - N

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе