Начало » Цитати » Цитати думи

Цитати думи

"Безплатно" е много скъпа дума. - Джак Ма

"Винаги" е опасна дума на всеки език. - Хелън Гърли Браун

"Любовта" - дума, която в зависимост от контекста може да означава какво ли не... - Андрей Курпатов

"Странна" - това е дума която мразя. Този, който ме нарече странна, ще го застрелям на място. - Уинона Райдър

"Аз те обичам" - това са три думи които са начало на всяка трагедия... - Виле Вало

"Да" - дума, която жените по-лесно произнасят с очи, отколкото на глас. - Пиер Декурсел

"Любов" е специална дума и я използвам само, когато наистина я имам предвид. Ако изричаш тази дума твърде често, тя става евтина. - Рей Чарлз

"Потребител" - дума, която се използва от компютърните професионалисти вместо думата "идиот". - Дейв Бари

"С нас това не може да се случи" - това е фраза номер едно в списъка на знаменитите последни думи. - Бинг Кросби

... думите са за глупаци. Умните хора не се колебаят и не отстъпват - те приемат решение и го изпълняват. - Уолтър Скот

... думите са много по-сложни от цигулките. - Майкъл Ондатджи

... думите само унищожават истинският смисъл. - Блейк Крауч

... живота представлява красноречива пантомима от постъпки, а не покорна повест от думи. - Херман Мелвил

... изкуството е само дума, която не съответства вече на никаква действителност. - Мартин Хайдегер

... има думи които е невъзможно да бъдат казани на "вие". Утешаващите думи. За да ги произнесете, е нужно максимално да съкратите дистанцията. Нужно е да станете много близки. - Давид Фоенкинос

... пред лицето на фактите всички добри думи на света не струват нищо. - Алберто Моравия

...най-нелепите обичаи, най-смешните условности пребивават под защитата на две думи: "Така е прието". - Ален де Ботон

...нито едно истинско извинение не включва думата "но". - Бел де Жур

Кристиано капризничи, понеже е роден да побеждава, а Реал е спечелил малко титли за последните години. Така, че не става дума за заплата - парите не го вълнуват. Всичко е в амбициите. А защото само Кристиано води Реал към победите, но често тези усилия не стигат. Той иска да встъпи в отбор, способен на големи достижения. - Луиш Фиго

Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - Нека консулите бдят (републиката да не пострада) (първите думи от формулировката, с която римския сенат давал на консулите диктаторска власт в критични за държавата моменти). - Латински сентенции - C

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен (думи на римския император Катон Старши, който завършвал всичките си речи с призив за война с Картаген). - Латински сентенции - C

Cum sapiente loquens perpaucis utere verbis! - Когато говориш с умни хора, употребявай колкото се може по-малко думи!. - Латински сентенции - C

Absit dicto (verbo) invidia (Livius) - Нека думата бъде свободна от завист (Ливий) - Латински сентенции - A

Alea iacta est - Жребият е хвърлен (тоест: взето е смело решение). - Според преданието тези думи са изречени на 10 януари 49 г. преди новата ера от Гай Юлий Цезар, когато решил да премине граничната река Рубикон и с това да сложи начало на гражданска война. - Латински сентенции - A

Dicamus bona verba - Да кажем добри думи (да пожелаем успех). - Латински сентенции - D

Dictis facta respondeant! - Нека делата да съответстват на думите! - Латински сентенции - D

Dictum sapienti sat (Plautus) - На умния е достатъчна една дума (Плавт). - Латински сентенции - D

Et semel emissum volat irrevocabile verbum (Horatius) - Когато думата е казана, тя отлита безвъзвратно (Хораций). - Латински сентенции - E

Facta sunt verbis difficiliora - Делата са по-трудни от думите. - Латински сентенции - F

Facta, non verba! - Дела, а не думи!. - Латински сентенции - F

Habeas corpus - Начални думи на закона за неприкосновеността на личността, приет от английския парламент през 1679 г. - Латински сентенции - H

Homo trium litterarum - Човек от три букви (злодей - алюзия за латинската дума fur 'злодей'). - Латински сентенции - H

Ingrata patria, ne ossa quidem habebis - Неблагодарна родино, няма да имаш дори костите ми (думи, приписвани на Сципион Африкански). - Латински сентенции - I

Iurare in verba magistri (Horatius) - Да се кълнеш в думите на учителя (да следваш сляпо думите на учителя) (Хораций). - Латински сентенции - I

Mare verborum gutta rerum - Море от думи, капка дела. - Латински сентенции - M

Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis - Мед на устата, думите - мляко, жлъч в сърцето, коварство в постъпките. - Латински сентенции - M

Multa paucis - Много в малко (думи). - Латински сентенции - M

Multum, non multa - Много, но не много (много съдържание в малко думи). - Латински сентенции - M

Ne multis verbis pauca comprehenderis, sed paucis multa - Не с много думи изразявай малко, а с малко - много. - Латински сентенции - N

Nomine et re - На думи и на дела. - Латински сентенции - N

Non est de pastu ovium quaestio, sed de lana! - Става дума не за храненето на овцете, а за тяхната вълна! - Латински сентенции - N

Nulla dies sine linea - Нито ден без черта (думи на Плиний Стари за гръцкия художник Апел). - Латински сентенции - N

O, nomen dulce libertatis! - О, сладка дума "свобода"! - Латински сентенции - O

Parcam verbis: gratuita sunt - Ще спестя думите, защото са безполезни. - Латински сентенции - P

Quorum pars magna fui (Vergilius) - Голям дял в това имам и аз (с тези думи Еней започва разказа си за последната нощ на Троя) (Вергилий). - Латински сентенции - Q

Rem tene, verba sequentur - Овладей същността, а думи ще се намерят. - Латински сентенции - R

Res, non verba - Дела, а не думи. - Латински сентенции - R

Saepe tacens vocem verbaque vultus habet - Често мълчаливият облик има глас и думи. - Латински сентенции - S

Satis verborum - Достатъчно думи. - Латински сентенции - S

Sub fide nobili - Под честна дума. - Латински сентенции - S

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе