Начало » Цитати » Цитати доказателство

Цитати доказателство

"Стрелата на причинно-следствената връзка" на човешкото мислене има тенденция да се върти редовно от вяра към доказателства, а не обратното. - Ленард Млодинов

"Учен не трябва да споделя впечатления, а доказателства" - това беше неговият девиз. - Коджи Сузуки

- А защо от твоя мозък стърчат игли? - Това е доказателство за острота на ума. - Александър Волков

- Запомнете, - казва Блъчър, - предложението за мир е първото доказателство за силата. - Юлиан Семьонов

- Знам, че някои те наричат проклет - каза тя спокойно. - Докажете им обратното. - Джули Бери

- Нима в споровете не се ражда истина? - Глупости! В споровете истината умира. Всеки иска да докаже своето, а събеседника не се слуша. - Полина Дашкова

- Опитах се да докажа истината, но беше необходимо да изляза с някаква лъжа, но реална. - Юрий Томин

- Ти си против танците? - Тяхната вреда е доказана от науката. - Анатолий Рибаков

-Аз отказвам да предоставя доказателство за своето съществуване, - каза Бог, - понеже доказателството отрича вярата, а без вярата аз съм никой. - Дъглас Адамс

-Основната тайна на брака е, че любовта само укрепва. Отърваваш се от необходимостта да докажеш нещо. - Чарлс Мартин

... да отдадеш сърцето си е най-добрият начин да докажеш, че го имаш. - Керстин Гир

... западните демокрации ...не веднъж са давали доказателство за това, че те се смиряват с всяко насилие, докато самите те не бъдат атакувани директно. - Уинстън Чърчил

... както е казал поета: няма любов. Има само доказателства за любов. - Анна Гавалда

... не мисля, че съществуват аргументи, с помощта на които може да се докаже, че не съществува бог. - Бъртранд Ръсел

... Но да доказваш на вярващите, че не е имало Христос е безсмислено, понеже вярата се опира не логика и разум, а на традиции. - Александър Мирер

... стремежът към самоуважение се явява доказателство за неговото отсъствие. - Айн Ранд

... трудно е да се докаже истината точно защото не изисква доказателство. - Вениамин Каверин

... трябва да се докаже, че ненавистта носи религиозен характер, и тя вече не се разглежда като ненавист. - Ричард Докинс

... чувството в края на краищата не е доказателство... - Аманда Хокинг

...ако беше възможно да се докаже поне част от това, което се разпространява от уста на уста, тогава всичко останало се смяташе за достойно за вяра. - Йосиф Флавий

...алгоритъмът за намиране на доказателства в произволна формална система винаги е налице, ако само системата допуска някакво доказателство. - Роджър Пенроуз

...външната простота като доказателство за достойно съществуване. - Рене Найт

...законът в крайна сметка не се стреми да възстанови справедливостта, нито да установи истината. То търси само присъда, независимо от истината или справедливостта. Това се доказва без съмнение със силата на съдебно решение, което е присъщо на несправедлива присъда. - Джорджо Агамбен

...историческите изследвания в своето развитие очевидно все повече се доверяват на втората категория доказателства - неволни свидетели. - Марк Блок

...когато едно общество достига своя край, през последните няколко века имате... погрешно място на удовлетворенията. Намирате емоционалното си удовлетворение в това да спечелите много пари... или в това да докажете на бедните, полуголи хора в Югоизточна Азия, че можете да ги убиете в голям брой. - Карол Куигли

...мълчанието в историите не се явява доказателство. - Валентин Пикул

...не можеш да доказваш това, което не съществува. - Кристофър Прийст

...никога не можеш да разбереш, на какво е способен човек, до тогава, докато сам не го докаже. - Робърт МакКамън

...но също така не мога да докажа, че гъбите не могат да бъдат междугалактически космически кораби, които ни шпионират. - Даниъл Денет

...обичайното ми правило е да се придържам към доказателствата за собствените си уши и очи. Информация от трета, дори втора ръка опасно се слива с клюки. - Зинаида Гипиус

...човек, който иска да докаже нещо, ще обърне планината за вас. - Робърт Грийн

Дарвин ни е доказал на езика на сухите цифри, че човек е клетка. - Николай Ердман

Circulus vitiosus - Порочен кръг (привеждане на доказателство, което само се нуждае от доказване). - Латински сентенции - C

Corpus delicti - Състав на престъплението; съвкупност от признаци, характеризиращи престъплението; веществено доказателство, основни улики. - Латински сентенции - C

Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt - Доказателствата се определят не от количеството, а от тежестта си. - Латински сентенции - A

Argumentum ad hominem - Доказателство, основаващо се не на обективни данни, а разчитащо на чувствата на този, когото убеждаваме. - Латински сентенции - A

Ex adverso - (Доказателство) от противното. - Латински сентенции - E

Hic Rhodus, hic salta! (Aesopus) - Тук е Родос, тук скачай (докажи на място таланта си) (Езоп). - Латински сентенции - H

Manifestum non est eget probatione - Очевидното не се нуждае от доказателство. - Латински сентенции - M

Nihil probat, qui nimium probat - Нищо няма да докаже този, който доказва прекалено много. - Латински сентенции - N

Petitio principii - Аргумент, основаващ се на извод от положение, което също се нуждае от доказателство. - Латински сентенции - P

Plus potest negare asinus, quam probare philosophus - Глупакът може повече да отрече, отколкото философът да докаже. - Латински сентенции - P

Qui nimium probat, nihil probat - Който прекалено доказва, нищо не доказва. - Латински сентенции - Q

Quod erat demonstrandum (Euclides) - Което трябваше да се докаже (Евклид). - Латински сентенции - Q

Sapiens nil affirmat, quod nonn probet - Умният нищо не твърди без доказателство. - Латински сентенции - S

А според мен, шест милиона закопани в земята евреи са най-главното доказателство за това, че няма никакъв бог. - Людмила Улицка

А стената, когато я заговаряш, невъзмутимо мълчи. Стената, тя е такава - безполезно да доказваш, че тя не е права. - Катарина Масети

Аз вярвам, че доказателството за съществуването на Бога се основава преди всичко на дълбок личен опит. - Уилям Джеймс

Аз не съм длъжен на никого нищо да доказвам. Отлично усещане. - Едуард Нортън

Аз нямам стремежи към това да доказвам нещо на някого, а доказвам на себе си, че мога да стана още по-добър и още по-силен с всяка тренировка. - Дуейн Джонсън

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе