Начало » Цитати » Цитати човек

Цитати човек

"Някои хора разправят за мен, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в един буркан със спирт на бюрото си." - Стивън Кинг

... Любов е тогава когато целият свят се побира в един човек... - Оксана Робски

...бъди много внимателен в мненията си за хората. Ако даже с очите си виждаш, че някой постъпва лошо не считай, че ти непременно си прав. Когато се касае за далата на човек е нужна голяма деликатност! - Уилям Сароян

...всеки човек на света е всъщност и по-добър, и по-лош от останалите. - Уилям Сароян

...Герой - това е човек, който в решителен момент прави това, което е нужно да се направи в интереса на човешкото общество. - Юлиус Фучик

...глупаво е да осъждаш хората за това, че са такива, каквито са. Сега знам, че не знам, кой си ти и откъде си, как си станал такъв, какво те е направило, но всичко, което аз виждам, ми се харесва, значи, и слава на Бог. Колкото по-близко е човек до гроба, толкова повече се радва, че на света има добри хора, които ще живеят, когато вече го няма. - Уилям Сароян

...За едно минута любов можеш да узнаеш за човек повече, отколкото за месеци наблюдения... - Ромен Ролан

...Истинска, искрена гордост и самочувствие, само ако са добре скрити и в същото време наистина обосновани, безусловно трябва да бъде типични за човек с чест... - Дейвид Хюм

...Истинската любов може да се разбере по това, колко от по-добър става от нея човек, и още от това... колко изсветлява душата от нея. - Леонид Андреев

...Любовта не е нищо друго освен желанието на щастието на друг човек... - Дейвид Хюм

...неговите съвременници знаеха за житието на Исус по-малко, отколкото за живота на Човека Паяк. - Мишел Уелбек

...Ние откриваме в природата на човек ти основни причина за войната: като първа съперничество; като втора, недоверие, като трета жаждата за слава. - Томас Хобс

...човек не може да ненавижда хората - това е част от него самия, а той е част от всички. А ако човек ненавижда себе си, при него има само един изход: да си тръгне, да напусне света, оставяйки другите хора. - Уилям Сароян

Достоевски има цяла книга, посветена на преживяванията на един млад студент обладан от мисълта за убийството на една старица-лихварка. А днес по телевизията всеки ден виждаме гибелта минимум на петдесет човека, и също можете да видите всички тези петдесет смъртни случаи до вас на улицата. След като смъртта се е превърнала в тъмен обект на спекулации в медиите, тя е загубила своето значение. - Емир Кустурица

Мат говорейки без всякакво преувеличение, е най-начетеният човек, който познавам. Той разбира се е много по-умен от мен. - Бен Афлек

Дарвин ни е доказал на езика на сухите цифри, че човек е клетка. - Николай Ердман

Caesar ad Rubiconem - Цезар при Рубикон (за човек, който е готов да вземе важно решение). - Латински сентенции - C

Caesar citra Rubiconem - Цезар отвъд Рубикон (за човек, който е извършил смела постъпка). - Латински сентенции - C

Consultor homini tempus utilissimus - Времето е най-полезният съветник на човека. - Латински сентенции - C

Contra impudentem stulta est nimia ingenuitas (Syrus) - Прекаленото благородство по отношение на наглия човек е нецелесъобразно (Сир). - Латински сентенции - C

Contumeliam nec ingenuus fert, nec fortis facit (Syrus) - Честният човек не търпи да го оскърбяват, а смелият не оскърбява (Сир). - Латински сентенции - C

Conveniens homini est hominem servare voluptas - Да спасиш човек е наслаждение, достойно за човека. - Латински сентенции - C

Corruptio optimi pessima - Развращаването на добрия човек е най-голямото зло. - Латински сентенции - C

Crudelis lacrimis pascitur, non frangitur (Syrus) - Жестокия човек не го трогват сълзите, а го радват (Сир). - Латински сентенции - C

Cuique proprius attributus error est (Catullus) - На всеки човек е свойствен някакъв недостатък (Катул). - Латински сентенции - C

Ad cogitandum et agendum homo natus est - Човекът е роден да мисли и да действа. - Латински сентенции - A

Ad hominem - Относно човека. - Латински сентенции - A

Alter alterius auxilii eget (Sallustius) - Всеки се нуждае от помощта на друг човек (Салустий). - Латински сентенции - A

Altera manu fert (tenet) lapidem, panem ostentat altera - С едната ръка държи камък, а с другата протяга хляб (хитър, коварен човек). - Латински сентенции - A

Amicus hominis, inimicus causae - Приятел на човека, враг на делото ("дружбата си е дружба, но сиренето е с пари"). - Латински сентенции - A

Amicus humani generis - Приятел на човешкия род (човеколюбец). - Латински сентенции - A

Anima vilis - Подла душа (подъл човек). - Латински сентенции - A

Annosus non diu vixit, diu fuit (Syrus) - Дълговечният човек не е живял дълго, а е бил дълго (Сир). - Латински сентенции - A

Bonum ad virum cito moritur iracundia (Syrus) - Гневът на добрия човек минава бързо (Сир). - Латински сентенции - B

Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum - Краткият живот на човека е достатъчно дълъг, за да се живее добре и честно. - Латински сентенции - B

Docto homini et erudito vivere est cogitare - За учения и образован човек да живее означава да мисли. - Латински сентенции - D

E tenui casa saepe vir magnus exit - От бедната къща често излиза велик човек. - Латински сентенции - E

Ecce homo! - Ето го човекът! - Латински сентенции - E

Eripitur persona, manet res (Lucretius) - Човек загива, делото остава (Lucretius) - Човек загива, делото остава (Лукреций). - Латински сентенции - E

Errare humanum est (stultum est in errore perseverare) - Да греши е характерно за всеки човек (но да настоява на грешката си е характерно само за глупака). - Латински сентенции - E

Est aliquid patriis finibus vicinum esse (Ovidius) - Има нещо в това, че човекът иска да бъде (близо) до границите на родината (Овидий). - Латински сентенции - E

Est socia mortis homini vita ingloria (Syrus) - Безславният живот е за човека като смърт (Сир). - Латински сентенции - E

Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus) - Дори и един косъм има сянка (най-малките прегрешения хвърлят сянка върху човека) (Сир). - Латински сентенции - E

Facilitate nihil homini est melius, neque clementia (Terentius) - За човека няма нищо по-ценно от добротата и любезността (Теренций). - Латински сентенции - F

Forti et fideli nihil difficile - За смелия и издръжливия човек няма трудности. - Латински сентенции - F

Generosi animi et magnifici est iuvare et prodesse - Характерно е за благородния и великодушен човек да помага и да е от полза. - Латински сентенции - G

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - sic homo fit sapiens non vi, sed saepe legendo (Ovidius) - Капката дълбае камъка не със сила, а с често падане, така и човекът става учен не със сила, а с често четене (Овидий). - Латински сентенции - G

Hic homo alligatus ensi - Този човек е завързан за меча (случайно е станал военен). - Латински сентенции - H

Hominem ex operibus eius cognoscere - Човекът се познава по делата. - Латински сентенции - H

Hominem experiti multa paupertas iubet (Syrus) - Нищетата принуждава човека да изпита всичко (Сир). - Латински сентенции - H

Стр.:

Свързани с Цитати човек области: Човечество | Хора

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе