Начало » Цитати » Цитати бързо

Цитати бързо

... един бог знае само, защо песъчинките в пясъчният часовник текът с всяка година все по-бързо и по-бързо. - Рафаел Джордано

... компютърна техника. Колкото бързо тя съединява хората, толкова бързо ги и разделя. Тук ние със своите емоции сме безсилни. - Даниел Глатауер

... ние забравяме за нашият живот почти толкова бързо, колкото го изживяваме. - Джошуа Фоер

... паниката върви несравнимо по-бързо, отколкото краката които я носят. - Жозе Сарамагу

... чувствата ни също са полезни, ако не бързаме с тях. - Лорънс Стърн

...печал е родна сестра на лошото настроение, а лошото настроение бързо минава. - Джудит Макнот

40 000 000 сперматозоида и ти си бил най-бързият от тях?! - просто въпрос - За секса

Платон е изучавал същността на човека, а Аристотел неговото съдържание. Изучавайки същността е винаги по-тежко, отколкото да описваш това, което виждаш. И затова Платон бързо сме го забравили, а Аристотел сме повишили в ранг на велик мъдрец. - Анхел де Куатие

Citius venit periculum, cum contemnitur (Syrus) - Опасността минава по-бързо, ако я пренебрегват (Сир). - Латински сентенции - C

Citius, altius, fortius - По-бързо, по-високо, по-силно. - Латински сентенции - C

Cito inarescit lacrima (Cicero) - Сълзата изсъхва бързо (Цицерон). - Латински сентенции - C

Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris - Бързо ще счупиш лъка, ако бъде постоянно обтегнат. - Латински сентенции - C

Cito turgens spuma dilabitur - Безумният гняв минава бързо. - Латински сентенции - C

Cito - Бързо (на рецепти). - Латински сентенции - C

Currente calamo - С бързо перо (набързо написано). - Латински сентенции - C

Ad nova omnes concurrunt - Всички бързат към новото. - Латински сентенции - A

Ad poenitendum properat, cito qui iudicat (Syrus) - Който бързо взема решение, може бързо да се разкае. (Syrus) - Латински сентенции - A

Aetate fruere, mobili cursu fugit (Seneca) - Ползвайте живота, защото е бързотечен. (Сенека). - Латински сентенции - A

Bis dat, qui cito dat (Syrus) - Два пъти дава този, който дава бързо (Сир). - Латински сентенции - B

Bonum ad virum cito moritur iracundia (Syrus) - Гневът на добрия човек минава бързо (Сир). - Латински сентенции - B

Dubiam salutem qui dat afflictis, negat (Seneca) - Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва (Сенека). - Латински сентенции - D

Erba mala presto cresce - Лоша трева бързо расте. - Латински сентенции - E

Facilius crescit, quam inchoatur, dignitas (Syrus) - Уважението расте по-бързо, отколкото започва (Сир). - Латински сентенции - F

Fama nihil est celerius - Няма нищо по-бързо от мълвата. - Латински сентенции - F

Festina lente - Бавно бързай. - Латински сентенции - F

Festinatio iudiciorum noverca - Прибързаността е мащеха на съда (съдията не трябва да бърза). - Латински сентенции - F

Fortunam citius reperias, quam retineas (Syrus) - Щастието може да бъде намерено по-бързо, отколкото да бъде запазено (Сир). - Латински сентенции - F

Fungus una nocte nascitar (Cicero) - Гъбата израства за една нощ (злото се появява бързо) (Цицерон). - Латински сентенции - F

It fama per urbes viresque acquirit eundo (Vergilius) - Върви мълвата по градовете и бързо набира сили (Вергилий). - Латински сентенции - I

Lesto - Бегло, бързо. - Латински сентенции - L

Levis est fortuna; cito reposcit, quae dedit (Syrus) - Съдбата е непостоянна; бързо взема това, което е дала (Сир). - Латински сентенции - L

Mala herba cito crescit - Лошата трева бързо расте. - Латински сентенции - M

Manu brevi - На бърза ръка. - Латински сентенции - M

Momenti est, quod delectat, aeternitatis quod cruciat - Радостта минава бързо, болката е вечна. - Латински сентенции - M

Nihil citius arescit quam lacrimae - Нищо не изсъхва по-бързо от сълзите. - Латински сентенции - N

Nihil citius senescit quam gratia - Нищо не старее по-бързо от благодарността. - Латински сентенции - N

Non cito ruina perit is, qui rimam timet (Syrus) - Не загива бързо от затрупване този, който се бои от пукнатината (Сир). - Латински сентенции - N

Qui bene dissimulat, citius inimico nocet (Syrus) - Който се маскира умело, по-бързо вреди на врага (Сир). - Латински сентенции - Q

Qui nimis propere, minus prospere - Който много бърза, по-малко му върви. - Латински сентенции - Q

Qui se ipse laudat, cito derisorem invenit (Syrus) - Който се хвали сам, бързо става обект на насмешка (Сир). - Латински сентенции - Q

Tarda timet ovis celeres lupos - Бавната овца се бои от бързи вълци. - Латински сентенции - T

Truditur dies die (Horatius) - Денят сменя ден (времето минава бързо) (Хораций). - Латински сентенции - T

Tuto, cito et iucunde - Грижливо, бързо и приятно. - Латински сентенции - T

Абсолютната глухота към всичко прекрасно, която така бързо и повсеместно се разпространява в наши дни е душевна болест, към която следва да се отнасяме с цялата сериозност не на последно място, защото я съпътства нравствената глухота... - Конрад Лоренц

Администратор: човек, взимаш бързи решения - и понякога верни. - Елбърт Хъбард

Аз бях доволен че мога да отговоря бързо. Аз казах, че не знам. - Марк Твен

Аз не съм екстраверт. Не обичам да показвам емоциите си. В моята работа имах възможноста много бързо да се науча да ги контролирам. - Арсен Венгер

Аз никога не бързам защото не ми е и нужно. Но, нямам и дългосрочни планове. - Колин Фарел

Ако вие не искате да се возите в този влак, то не е важно, бързо ли се движи или бавно. - Маргарет Тачър

Ако вие сте предразположени към пълното или бързо повишаване на тегло, трябва да обърнете на това особено внимание. - Артър Лидиярд

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе