Начало » Мисли » Аника Тор

Аника Тор

(Annika Thor) (1950)
шведска писателка, журналистка и сценаристка от еврейски произход

Само на живите създания се полага да имат имена. Но и лодките разбира се.

Когато живееш на стотици мили от своят дом и родители, чувстваш, че винаги си далеч. Не е важно, какъв е адресът ти.

Живеейки край морето хората стават мъдри. Те не са заключени в планините и не са свързани с монотонна равнина. Морето има простор за очите. Вероятно това помага на хората да мислят свободно.

Разговорът не са само думи, това са възгледи, усмивки, паузи между думите.

Способност на учениците е да задават трудни въпроси.

Понякога простите неща стават твърде сложни.

Някои хора не са способни да разпознават истината, даже ако тя е очевидна.

По-добре да не знаеш нищо, отколкото да загубиш надежда.

Има само един начин да не загубиш - да играеш по техните правила.

Мъжа трудно се смирява с мисълта, че никой няма да продължи родът му.

В живота не всичко е устроено справедливо.

Ярките личности се запомнят.

Домът означава да бъдеш с хората, които знаеш целият си живот, разговаряш на своят език и не се страхуваш, че няма да те разберат. Домът е мястото, където можеш да бъдеш самият себе си.

Защо животът не може да бъде по-прост?

На тях не са им нужни молитви! На тях са им нужни продукти и топла дреха!

Хората умират, даже ако обичат някого и любовта им е взаимна.

Светът няма край. Светът е велик, колко далеч имаме смелостта да гледаме.

Смеейки се над онези, в чиито ръце е имало власт, улесняват живота на онези, които сами нямат никаква власт.

Помислете за мястото, което заемате в живота, винаги имате цел. Без значение какво правите, най-важното, направете го добре.

Те дойдоха от един град, но от различни светове.

Колкото по-ниско е слънцето, толкова по-висше е обществото.

Животът е такъв, какъвто е, и трябва да се радваш на това, което имаш.

Никой не може да ти вземе спомените. Те са част от теб.

След смъртта мама ми стана по-близка, отколкото беше при живота...

Животът беше пред нея. Не онзи, за която мечтаеше. Но въпреки всичко, нейният собствен живот.

Това напомняше на танц. Всичко се движи в цялата Вселена. Ако тя спре, всичко ще умре.

Това беше и моя грешка. Аз вярвах в това, в което исках да вярвам. Не в това което ми говореше.

Никога по-рано не съм мислила така, но даже Господ трябва понякога да бъде снизходителен.

Пари се правят както в големите сделки, така и в малките.

Рано или късно ти ще срещнеш някого, който ще се влюби в теб така, както и ти него.

Това не е началото на края, но вероятно е краят на началото.

Художниците виждат повече от другите...

Човек трябва да избира, как да живее. Звучи красиво, но навярно това касае само възрастните.

Всяка къща мирише различно.

Ти не си такава като тях. Това не означава, че ти трябва да си сама.

Ние бяхме като глухонеми - помисли си Щефи. - Глухонеми, всеки на своят език.

Такъв е животът... Зад хоризонтът също има нещо.

Плюй на оценките и използвай училището за да научиш това, което ще ти бъде полезно. Това е най-главното.

Защо някои хора не могат да се защитят? И веднага се отказват?

Аз не искам да разказвам, за какво мисля, докато слушам музика. Това е моя тайна.

Такъв прекрасен ден. Синьо небе с леки бели облаци, слънчеви отблясъци на водата. Мек вятър духа в лицето. Как може да бъде толкова красиво, когато мама е мъртва?

Чичо Евър се усмихна, но само с устни. Усмивката не докосна очите му.

Ако Бог е против всичко, което е весело, защо е нужно да обръщаме внимание на него?

Тя пародираше и се надсмиваше на хората, за да не се страхува от тях.

Мама беше мама, а не личност със своите мечти и желания.

Веднъж щом получим това, за което мечтаем, ние вече забравяме всички лоши неща, които са го предшествали, сякаш това е сън.XX век | XXI век | Швеция | журналисти | писатели | сценаристи |
Швеция журналисти | Швеция писатели | Швеция сценаристи | Швеция XX век | Швеция XXI век | журналисти XX век | журналисти XXI век | писатели XX век | писатели XXI век | сценаристи XX век | сценаристи XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе