Начало » Мисли » Анатолий Луначарски

Анатолий Луначарски

(рус. Анатолий Васильевич Луначарский) (1875-1933)
руски и съветски писател, обществен и политически деятел, преводач, публицист, критик и изкуствовед

Лошият ръководител знае какво да направи. А добрият показва как да се направи.

Педагог - това е човек, който е длъжен да предаде на новото поколение всичко ценно натрупано във вековете и да не предаде предразсъдъците, пороците и заболяванията.

И всеки от нас, който предполага, че може да ръководи другите, е длъжен постоянно и напрегнато да се учи.

Физическото образование на детето е база за всичко останало. Без правилно прилагане на хигиена в развитието на детето, без правилно възлагане във физкултурата и спорта ние никога няма да получим здраво поколение.

За великата музика винаги разбирахме почти навреме. Много мощно тя почуква в сърцата ни. Аз не знам съществува ли поне един велик музикант, за когото да се каже, че той е остарял. Най-простата песен, идваща от дълбочината на хилядолетия е жива.XIX век | XX век | Русия | критици | изкуствоведи | писатели | публицисти | преводачи |
Русия критици | Русия изкуствоведи | Русия писатели | Русия публицисти | Русия преводачи | Русия XIX век | Русия XX век | критици XIX век | критици XX век | изкуствоведи XIX век | изкуствоведи XX век | писатели XIX век | писатели XX век | публицисти XIX век | публицисти XX век | преводачи XIX век | преводачи XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе